Online vurderingsværktøj til lærere

Hvorfor skal lærere bruge dette værktøj? Hvorfor er det vigtigt for dine elever at bruge vurderinger? I denne artikel fortæller vi hvorfor og forhåbentligt, får du lyst til selv at prøve efter endt læsning.

Online assessment tool for teachers

Hvad er et online vurderingsværktøj?

Hvad betyder et online vurderingsværktøj helt nøjagtigt? Målet for online vurderinger er at kommer til at kende dine deltagers viden om et givent emne eller det samlede overblik over elevernes resultater. Vurderinger i undervisning er en systematisk proces til dokumentation og brug af empirisk data om viden, evner, attituder og overbevisninger. Ved at gennemføre vurderinger kan lærere forbedre deres læring.

Vores system bruger to typer vurderinger. flere kategorier og én enkelt skala. Her giver jeg nogle flere informationer om disse to typer. Med disse to typer af tests, er der ingen forskel i spørgsmålsstillingen til dine elever. Der er flere muligheder i brugen af vores værktøj: multiple-choice, fri tekst, afkrydsningsfelter, dropdown, afvejning og selv spørgsmål med billedsvar.

Der er op til 10(!) svarmuligheder - naturligvis skal du ikke bruge dem allesammen. For hvert svar kan du tilføje katagori og tildele point for hvert svar. Det virker altsammen overvældende, men jeg vil give et eksempel således, du får et bedre indtryk. Eksempelvis ønsker du, at dine elever skal arbejde sammen. Du ønsker at lære dine elever bedre at kende, fordi i hver gruppe er der brug for en gruppeleder og medarbejdere. Så du kan stille spørgsmål om ledelse og teamwork. Hvis der er specifkke spørgsmål om lederskab, kan du tildele disse sar flere point end de andre.

Med en enkel kala er det lettere at teste, hvordan elever kommer over ens med din undervisning. Du tester hvad enten eleverne virkelig lærer, hvad de skal. Læs mere om de to forskellige typer vurderinger neden for:

Forskellen mellem flere kategorier og en katagori med kun én enkelt skala er hvordan det endelige resultat vises. Med flere kategorier kan du se i hveilken kategori, du opnåede det bedste resultat. For hver kategori kan du se hvor mange point, du fik. Flere kategorier er nemmere at bruge, når kategorierne er nominale. Eksempler på norminale kategorier er: job og personlighedstyper.

Når din kategori er en ordinær skala, vil det være bedre at vælge en kategori med én enkelt skala i vurderingen :) Med denne kategori vil du se en samlet oversigt med resultaterne, når eleverne har afsluttet din vurdering. Eksempel på en ordinær skala: begynder, mellem eller ekspert. Med vores værktøj er det nemt at oprette vurderinger. Med blot ét klik har du resultaterne og er i stand til at eksportere dem til en Excelfil. Så, kom igang med at bruge vores værktøj!