Vurderingsværktøj til ansættelsesprocessen

Når der skal ansættes og rekruteres nye medarbejdere til en stilling i en virksomhed, kan evalueringer i ansættelsesprocessen benyttes til at lære mere om dine kandidaters personlighed, styrker og svagheder samt give viden om, hvor kandidaterne bedst placeres i en virksomhed.

Assessment tool for pre-employment

Hvad er evalueringer til ansættelsesprocessen?

Evalueringer til ansættlsesprocessen er tests med det formål at evaluere eller klarlægge en persons baggrund, erfaring, personlighed, præferencer, arbejdsstil, komminikationsstil og meget mere. Disse tests kan være nyttige, når du søger at besætte en stilling, som fordrer specifikke interpersonelle færdigheder, som ikke kan klarlægges ved en hurtig ansættelsessamtale specielt ikke, hvis du gennemfører mange ansættelsessamtaler på én dag.

Typer af evalueringer til ansættelsesprocessen

Der er forskellige typer evalueringer til ansættelsesprocessen som du kan oprette. Personlighestests med flere kategorier forbundet med hvert svar på et spørgsmål, hvilket giver et bestemt udsagn, som kan bruges til at lære om deltagernes styrker og svagheder og dermed se hvilken kandidat er bedst egnet til en stilling i virksomheden.

Evalueringer med en enkelt kurve viser deltagerens resultater inden for en kurve eksempelvis fra begyner til øvet. Disse tests can bruges til at mål vidensniveauet inden for ét bestemt emne eller erfaring hos en kandidat. Resultaterne kan sammenlignes således, du kan vælge den rette kandidat.

Hvorfor bruge et vurderingsværktøj i ansættelsesprocessen?

Selv om det anbefales, at du lytter til din mavefornemmelse eller instinkter, når du besætter en stilling, så bliver det stadig sværere og mee kompliceret at træffe hurtige beslutninger i ansættelsesprocessen, især når virksomheder og deres behov vokser.

Et stærkt vurderingsværktø giver dig mulighed for at oprette effektive evalueringer til at hjælpe dig med at strømline din ansættelsesproces og på den måde kunne udvælge de bedste kanidater til en mere dybdegående ansættelsessamtale senere.

Our pre-employment testing software

Med Easy LMS kan du oprette evalueringer med flere kategorier, som kan bruges til personligheds- eller karrieretests samt evelueringer med en enkelt kurve, som kan bruges til niveaugivende tests.