Omvendte klasseværelse fordele og ulemper

Det omvendte klasseværelse er en metode, som bliver mere populær siden udbredelsen af internettet. Det er en 180 graders skift i den traditionelle uddannelse. Med det omvendte klasseværelse har eleverne direkte adgang til viden, og læreren fungerer som coach og mentor. Hvad er fordelene og ulemperne ved det omvendte klasseværelse? Vil fordelene opveje ulemperne? Det fidner du ud af i denne artikel :-)

Flipped Classroom Advantages And Disadvantages

Fordele ved det omvendte klasseværelse

Læring i eget tempo

Når eleverne forbereder deres timer, kan de arbejde hvor og hvornår, de ønsker og tage sig den tid, de har brug for (så længe, det er før deadline).

Dyk ned i et emne

Når eleverne har basisviden om et givent emne, kan du dykke dybere ned i læringsmaterialet. Du kan tilbyde mere læringsmateriale til elever, som søger en udfordring.

Bedre forberedt (du kender resultaterne og statistikkerne)

Eleverne kan følge kurser, hvor læreren giver lektier at forberede. Lærerne kan følge udviklingen af eleverne og deres resultater. Dette gør det muligt at have en klar ide om, hvor udfordringerne er for dine elever samt hvilke elever kæmper mest med emnet. Endvidere giver det læreren mulighed for at opdage fejl i tænkningen eller i opfattelsen af et givent emne.

Undervisning kan genbruges

Det tager megen tid at forberede lektier til eleverne. Men når du har alt forberedt, er det nemt at genbruge i din undervisning det følgende år.

Gennemsigtighed for forældre

Det giver forældre muligheden til at få indsigt i deres børns undervisningsvideoer. Hvis børn ikke forstår et bestemt område, kan forældre hjælpe dem.

Ulemperne ved det omvendte klasseværelse

Teknologi

Ingen internetadgang betyder ingen lektier. Hvis eleverne ikke kan lave deres lektier, bliver de hurtigt distraheret af andre ting. Og det ønsker du ikke. Nu til dags, er de teknologiske udfordringer få. Så dette tema bliver mindre og mindre relevant.

Organisation

Den første gang du implementerer det omvendte klasseværelse, kræver det megen organisation. Lærerne skal introducere eleverne til et helt nyt koncept. Dette kan tage noget tid, fordi de går fra en passiv læringsform til en aktiv læringsstil.

Demotiverede

Du skal altid være motiveret til at lave lektier og forberede dig til undervisningem. Hvis ikke, kan du let blive distraheret af andre ting. Når du ikke har basisviden. er det svært at dykke ned i et emne. Lærerne bør virkelig motivere eleverne til at lave deres lektier ellers fungerer det omvendte klasseværelse ikke.

Ikke for alle elever

“Meta kognitive færdigheder” virker som svære ord, men det er let at forklare. Det handler om at lære og hvilke læringsmetoder, passer bedst til dig. Det omvendte klasseværelse kræver megen selvdisciplin. Eleverne skal vide, hvordan de skal lære, dette kommer med tiden.

Konklusion

Vil fordelene opveje ulemperne? Ja! Ihvertfald med en fodnote. Eleverne skal være motiverede til at arbejde meget hjemme fra. Denne metode virker ikke på folkeskoleniveau. Det er en god metode på ungdomsuddannelser og universiteter. Det omvendte klasseværelse virker som en god måde at dykke ned i læringsmateriale og hjælpe elever, hvor det er nødvendigt.

Mere om det omvendte klasseværelse

Hvad er omvendte klasseværelser? 
Omvendt klasseværelse vs traditionelt klasseværelse 
Omvendt klasseværelse vs blandet læring