שיעור הפוך וכיתה הפוכה לעומת כיתה מסורתית קלאסית

מהפך של 180 מעלות בחינוך. מה זה אומר? המאמר יסביר את המשמעות של שיטת הלימוד ההפוכה ושיטת הלימוד המסורתית. בסופו של דבר, זה יסכם את ההבדלים ביניהם. :-)

Flipped classroom vs traditional classroom

תתחילו לעבוד בעזרת Easy LMS

בקשת הדגמה חינםאוהתחלת גרסת ניסיון חינם

מה זה שיעור הפוך וכיתה הפוכה?

שיטת שיעור הפוך (כיתה הפוכה). מה זה בדיוק אומר? זה שינוי של 180 מעלות משיטת הלימוד "המסורתית". אבל מה זה עושה? בשיעור הפוך, לתלמידים יש גישה ישירה עם הידע אותו הם מעוניינים לרכוש והמורה משמש כמעין מאמן ומנחה. בשיטת שיעור הפוך, התלמידים צריכים להכין את פגישות הלימוד. בזמן פגישות הלימוד המורים יכולים לכוון ולהתאים את כיוון הלימוד.

 מה זה כיתה מסורתית קלאסית?

בשיטת הלימוד המסורתית המורה עומד בין התלמידים לידע. לתלמידים אין הרבה (או שיש רק קצת) ידע לגבי הנושא בזמן השיעור. בכיתה, מלמדים אותם את כול הידע, ולרוב זהו רק ידע בסיסי לגבי הנושא. תלמידים צריכים ללמוד את הנושא יותר לעומק בבית, לזה קוראים שיעורי בית. הידע שנלמד לרוב נמדד לאחר מבחן.

אז מה ההבדל?

בשיטת שיעור הפוך, לתלמידים יש מגע ישיר לידע אותו הם מעוניינים לרכוש. בזמן שבשיטת הלימוד המסורתית, לתלמידים אין מגע ישיר עם אותו הידע. המורים הם מי שמגשרים בין התלמידים לידע. בשיטת שיעור הפוך התלמידים צריכים לתכנן את המפגשים עם המורה. תלמידים בחינוך מסורתי צריכים לעשות שיעורי בית לאחר מפגשים עם המורה.

קישורים שימושיים

EdTech Magazine
WatchKnowLearn

תתחילו לעבוד בעזרת Easy LMS

בקשת הדגמה חינםאוהתחלת גרסת ניסיון חינם