Mina värderingar

När vi väljer arbetsgivare är det allt viktigare att våra värderingar stämmer överens med den blivande arbetsgivarens. Och det handlar inte bara om de nedskrivna gemensamma orden på papperet eller den interna webbsidan. Det handlar om det vi gör varje dag, hur vi agerar i olika situationer och hur vi förhåller oss till det som påverkar oss i samhället och i livet i stort.

Gör Hammer & Hanborgs snabbtest för att ta reda på vilka värderingar som är viktigast för Dig, och vilken organisationskultur du skulle ha bäst förutsättningar att trivas i.


{"form":{},"assessment":{"sessionLoading":false,"finished":false,"userInfo":null,"shouldNavNext":false},"global":{"errorPage":false,"errorPageLoading":false}}