Ben jij trouw genoeg voor een relatie?

Ben jij trouw genoeg voor een relatie? Onze psycholoog heeft 7 vragen gemaakt waarmee jij binnen een paar minuten het antwoord hebt!

Voor een romantische liefde is passie essentieel. Echte liefde, de duurzame vorm, heeft naast passie nog twee belangrijke elementen, namelijk intimiteit en commitment. Intimiteit duidt op het graag bij elkaar zijn, gevoelens van vriendschap voor elkaar koesteren, het gevoel dat je maatjes bent. Passie heeft te maken met de fysieke aantrekkingskracht, seksualiteit en verliefdheid. Commitment is de keuze om bij elkaar te blijven, nu en in de toekomst. Volgens Robert Sternberg (één van de meest belangrijke psychologen van de twintigste eeuw), is de echte liefde, de relatie die deze drie elementen in zich heeft. Passie heeft een belangrijke hormonale sturing die tot ongeveer twee jaar na de eerste kennismaking door ons lichaam aangemaakt worden. Intimiteit heeft te maken met het opbouwen van vertrouwen door dingen samen te doen, en door het delen van gedachten en ervaringen. De verbintenis tot slot is een keuze. Deze maakt de liefdesrelatie compleet. Trouw is dus vooral belangrijk als je een langdurige liefdesrelatie wil.