Online cursussen/training interactiever maken

Online cursussen/training interactiever maken is erg belangrijk voor de motivatie van de deelnemers. Maar hoe doe je dit?

Eerst leggen we uit wat de betekenis van interactieve communicatie is. Daarna geven we tips om je online cursussen/training interactiever te maken en ten slotte lichten we de interactiviteit van ons eigen LMS toe.

How to make online courses more interactive?

Betekenis

Wederzijdse communicatie is een belangrijk onderdeel bij interactieve communicatie. Voor de komst van computers, internet en digitale en mobiele apparaten bestond er alleen eenzijdige communicatie, waarbij er één verzender was en de ontvanger niet kon reageren. Je ontving dan ook alleen de gegeven informatie. Voorbeelden van eenzijdige communicatiesystemen zijn boeken of televisie. Bij interactieve communicatie worden er ideeën uitgewisseld, waarbij beide deelnemers, of het nu mensen, machines of kunstvormen zijn, actief zijn en een invloed hebben op de ander. Hieronder volgen enkele tips om je online cursus interactiever te maken! :)

Tips om je online cursus interactiever te maken

Samenwerking stimuleren

Start groepdiscussies over je online cursus. Deelnemers kunnen over bepaalde vragen praten en samenwerken aan projecten. Er kan zelfs een docent aan je chat worden toegevoegd, die de discussie leidt en studenten aanspoort problemen samen op te lossen via groepschats. Zo kan de docent je nog steeds in de gaten houden :-) En dankzij de menselijke interactie kunnen studenten van elkaar leren!

Vragen stellen tijdens een online les

Bij online lessen kun je vaak geen vragen stellen, waardoor deze best saai kunnen zijn. Door studenten bij de les te betrekken worden ze actiever. Tijdens een online les kunnen studenten vragen stellen aan de docent, maar ook andersom is mogelijk, zodat studenten antwoord moeten geven op de vragen van de docent.

Quizzen en toetsen toevoegen

Je hoeft niet per se een antwoord van een individu te krijgen; ook een antwoord van een medium is een vorm van interactiviteit :) Door quizzen en toetsen toe te voegen, worden studenten ook meer betrokken bij de cursus. Het is een leuke manier om te leren en door de directe feedback van de quiz of toets, wordt het interactief. De quiz of toets geeft je prestaties weer.

Hoe interactief is ons LMS?

In ons Learning Management System kun je zowel quizzen als toetsen opnemen. We geven enkele voorbeelden van hoe ons LMS quizzen en toetsen gebruikt. Dan zie je de potentie van het toevoegen van quizzen aan je cursus :-) De mate van interactiviteit in je quiz kun je variëren. Kies er bijvoorbeeld voor om feedback na elke vraag te geven of pas nadat ze alle vragen hebben beantwoord. Of kies hoe lang studenten toegang hebben tot je quiz: een jaar, een maand, een half uur, etc. Kijk als student na de quiz naar je resultaten en bepaal of er meer lessen nodig zijn of dat je de stof al onder de knie hebt.