De Woningwet Barometer: Uw bijdrage aan het Congres op 30 januari 2019

Op 30 januari 2019 organiseren wij op Kasteel De Hooge Vuursche in Baarn het  congres Woningwet Barometer 2019 met bijdragen van de Autoriteit woningcorporaties en Aedes. Wanneer u bijdraagt aan het onderzoek, zijn aan deelname van het onderzoek geen kosten verbonden. Meld u hier aan!

Deze bijeenkomst is bestemd voor: bestuurders, interne toezichthouders, managers en controllers van woningcorporaties.  Voor deze bijeenkomst kunt u 3 PE punten verkrijgen.

Over het onderzoek:

We maken onderscheid naar vijf deelcompetenties. Deze meten wij zodat wij u kunnen helpen op deelgebieden eventuele verbetering en ambitie verder richting te geven. In dit anderzoek meten we aan de hand van een aantal vragen uw mate van 'compliance' met de Woningwet.

Uw meting ten opzichte van de gehele groep van deelnemers ontvangt u tijdens het congres. Wij maken u erop attent dat de meting ten opzichte van de gehele groep niet herleidbaar is naar uw corporatie. U ontvangt van ons een individueel rapport ten opzichte van de benchmark en daarmee inzicht op hoofdlijnen waar voor u de kansen liggen.

Voor het onderzoek wordt u gevraagd om uw naam en emailadres in te vullen Deze gegevens worden gebruikt om uw resultaten met u te kunnen delen.