Woonzorg. Hoe ziet dat eruit?

Binnenkort gaan we aan de slag met de uitwerking van hét woonzorgconcept van Syntrus Achmea. Dit doen we samen, stap voor stap.

Voordat we aan de slag gaan tijdens de eerste brainstormsessie brengen we eerst de kaders en uitgangspunten in kaart. 

Hoe ziet de doelgroep die we verwachten te bereiken met dit fullservice woonconcept er nu precies uit? Wat is de belevingswereld en wat zijn de gemeenschappelijke leefstijl kenmerken? En als we het over woonzorg hebben. Wat bedoelen we dan precies?

Door hier op voorhand onderbouwde keuzes in te maken kunnen we het serviceconcept, de marketingcommunicatie en de toekomstige verhuur nog gerichter vormgeven. 

Hier alvast 7 korte vragen om tot de eerste inzichten te komen.