Hva er en online test?

Hva er definisjonen/betydningen til en test på nett?

Det finnes forskjellige typer tester. Online tester blir brukt i forskjellige arbeidsområder og alle har sitt eget formål. Arbeidsområdet som jeg vil peke ut er undervisning. Undervisningstester er den systematisk prosessen som går ut på å dokumentere og bruke empirisk data på kunnskap, ferdigheter, holdninger og livssyn. Ved å ta en test, prøver læreren å forbedre undervisningen. Tester kan fokusere på den indivudelle eleven eller alle individer samlet, som en hel klasse, en institusjon eller et spesifikt program. Formative tester vil gi deg et overblikk over dine studenter i begynnelsen av undervisningen. Den gir deg mulighet til å forbedre din undervisning. Summative tester gir deg utfallet til hele undervisningen. Les mer om de forskjellige typer tester her.