Test vs Evaluering: Hva er forskjellen?

Testing og evaluering er ikke det samme. Men hva er forskjellene mellom testing og evaluering. Denne artikkelen vil gi deg en beskrivelse av begge disse begrepene og vil deretter forklare forskjellene mellom disse.

 

Hva er testing?

 Testing er den systematiske prosessen som går ut på å dokumentere og bruke empirisk data på kunnskap, ferdigheter, holdninger og livssyn. Med å ta en test, ønsker læreren å forbedre undervisningen. Dette er en kort definisjon av testing. Hvis du vil lese mer om testing, klikk på denne lenken.

Hva er evaluering?

Evaluering fokuserer på karakterer og kan reflektere andre deler av undervisningen enn pensum og mestringsgrad. Evaluering er den endelige kvalitetsvurderingen av din undervisning. Den er produktorientert. Dette betyr at hovedspørsmålet er: "Hva har blitt lært?". Til syvende og sist er evaluering fordomsfullt.

For eksempel:

Du mottar en blomst.

Evaluering: "Blomsten er lilla og er for kort og har for få blader."

Evaluering er fordomsfullt.

  

Testing: "Jeg skal gi blomsten litt vann for at den skal vokse."

Testing øker kvaliteten.

Likheter

Foruten forskjellene, er det noen likheter mellom testing og evaluering. Begge krever kriterer, bruker måling og er bevisdrevet.

Konklusjon; Så, hva er forskjellen?

Testing                       Evaluering

 

Pågående                                       Avsluttende

 

Øker kvalitet                               Dømmer kvalitet

 

Individualisert                                 Brukes mot standarder

 

Ikke karakterbasert                                     Karakterbasert

 

Tilbyr tilbakemelding                         Viser mangler

 

Prosessorientert                            Produktorientert

 

Les mer om testing vs prøving.