Testing vs Prøving: Hva er forskjellen?

Testing vs prøving brukes oftest om hverandre. Hva er forskjellen mellom testing og prøving? Når man utvikler undervisningen, er det viktig p vite hva forskjellen er mellom testing og prøving. Denne artikkelen vil gi deg svaret, så fortsett å les!

Hva er testing?

Testing er den systematiske prosessen som går ut på å dokumentere og bruke empirisk data på kunnskap, ferdigheter, holdninger og livssyn. Med å dele ut en test, ønsker læreren å forbedre undervisningen. Dette er en kort definisjon av testing. Hvis du vil lese mer om testing, klikk på denne lenken.

Hva er prøving?

De aller fleste har opplevd prøver i løpet av sitt liv. Gramatikkprøver, førerprøven etc. En prøve brukes til å undersøke ens kunnskap i et felt for å evaluere hva denne personen vet eller har lært. Den måler ferdighetsnivået eller kunnskapen som har blitt oppnådd. En evaluerende enhet eller prosedyre hvor en del av den utprøvdes atferd i et spesifikt domene blir tatt opp og evaluert og målt ved bruk av en standardisert prosess (The Stanards for Educational and Psychological Testing, 1999)

Så, hva er forskjellen?

 

Prøver og tester brukes ofte om hverandre, men de betyr noe forskjellig. En prøve er et "produkt" som måler en bestemt atferd eller noen mål. På den andre siden kan tester sees på som en prosedyre i stedet for et produkt. Tester brukes både under og etter at undervisningen har funnet sted. Etter at du mottar resultatene til din test, kan du tolke resultatene og i noen tifeller forandre på undervisningen. Prøver blir tatt etter at undervisningen har funnet sted, det er en måte å fullføre undervisningen og få resultatene på. Resultatene til prøvene trenger ingen tolkning, i motsetning til testing.

 

Les mer om testing vs evaluering.