Har du en postmessage API?

Ja, så klart!

Postmessage API'en brukes til å sende ekstra informasjon til  siden hvor du har innbakt vår eksamen. Den neste biten er litt teknisk så følg med så godt du kan. postMessage API'en vil nå sende ut en melding som ser ut som dette:

 

{
        status: 'ranking',
        ranking: {
               score: 50,           // Number, the mark for the exam. 100 means 100% correct, 0 means 0% correct correct
               answered: 2,         // Number, The amount of answered questions for this session
               correct: 1,          // Number, the amount of questions that were answered (partially) correct
               incorrect: 1,        // Number, the amount of questions that were answered wrong
               points: 2,           // Number, The amount of points scored for this session
               maximum: 4,          // Number, the maximum amount of possible points for this session
               category: {
                       title: 'Failed'  // String,
               }
        }
}

For å gjøre det enklere har jeg lagt til en prøve-JavaScript som du kan bruke på din embedding side. Den tar i bruk jQuery biblioteket, men dette behovet kan ganske enkelt bli fjernet om nødvendig.

<script type="text/javascript>
// Sample implementation of events. Using jQuery v1.7 or higher
// Should work on following browsers: http://caniuse.com/#feat=x-doc-messaging
jQuery(window).on("message onmessage", function(event) {
        var     origin = event.originalEvent.origin;
        var     allowedDomains = [
               'https://www.onlinequizcreator.com',
               'https://www.onlineassessmenttool.com',
               'https://www.onlineexambuilder.com',
               'https://www.easy-lms.com'
        ];
        try {
               var     data = (typeof event.originalEvent.data === "string") ? JSON.parse(event.originalEvent.data) || event.originalEvent.data;
        }
        catch (e) {
               return;
        }
       
        if (allowedDomains.indexOf(origin) !== -1 && data.status && data.ranking) {
               // Your custom script....
               // The following variables are available
               data.ranking.score;           // The mark in (%) for this exam. eg. 100 for everything correct and 0 when every answer was wrong
               data.ranking.answered;        // The total amount of answered questions
               data.ranking.correct;         // Amount of correctly answered questions
               data.ranking.incorrect;       // Amount of wrong answered questions
               data.ranking.points;          // The amount of points that the particpant got for this session
               data.ranking.maximum;         // The maximum possible points for this exam
               data.ranking.category.title;  // The name of the category the particpant falls in. Likely to be 'Passed' or 'Failed'
        }
});
</script>

Skulle det være noen problemer med gjennomføringen, er det bare å ta kontakt med vår kundeservice på support@onlinequizcreator.com

Kom i gang i dag!

Bli med nesten 1 million brukere og prøv vårt fantastiske verktøy.

Registrer deg gratis