Hvordan utfører en eksamener på nett?

Supert! Du har bestemt deg for å holde en eksamen på nett. Men hvordan fungerer egentlig dette? Hva kan du forvente deg? Forhåpentligvis, kan du lære hvordan du gjør dette ved å følge disse få stegene.

Knowly
Skrevet av Knowly Innholdsforfatter
Lagt ut den
Lesetid 2 minutes

Sett opp eksamenen

Du kan stille forskjellige typer spørsmål: flervalg, fyll inn tomrom og fritekst. Det finnes til og med forskjellige typer flervalgsspørsmål som du kan stille. Å legge til bilder, videoer og lyd gjør dine deltakere mer aktive. Etter å ha laget spørsmålene dine, er det tid for å bestemme tidsrommet. :-)

Hvorfor bør du inkludere et tidsur? Les svaret her. Men når skal deltakerne bestå eksamenen? Det er du som bestemmer reglene for dette. For eksempel kan du velge at man må ha 70% riktig på eksamenen for å bestå.

Informer dine studenter om eksamenen

Introduksjonssiden er den første siden dine deltakere vil se. Her kan du skrive ned hva deltakerne kan forvente av din eksamen. Ved å fortelle deltakerne hva de kan forvente, reduserer man stressnivået. Eksempler på hva du kan forklare; navnet på kurset, hva slags typer spørsmål og tidsbegrensninger de kan forvente.

Resultater og statistikk

Deltakerne kan se resultatene etter at de har tatt testen. Du kan vise det riktige svaret og poeng per spørsmål, vise poeng per spørsmål eller ikke i det hele tatt. Å lære fra dine feil gir som regel bedre resultater til neste gang. Du kan til og med sende dem et sertifikat (kursbevis/diplom). Sertifikatet blir sendt automatisk til dine deltakere. Du kan velge mellom forskjellige maler, noe som gjør det enklere for deg å designe. Les mer om sertifisering på nett

Quiz-makeren kan se mye mer enn hva deltakerne ser. Du kan se alle spørsmålene med riktig svar, spørsmålene med feil svar, total mengde spørsmål svart, gjennomsnittlige poeng og gjennomsnittlig poengsum til dine deltakere. Utover dette kan du se statistikk per spørsmål. Du får et umiddelbart innsyn i hva som bør jobbes mer med. 

En annen mulighet er å se statistikk per bruker. Du kan se forskjellig data om deltakerne dine: Tidspunktet de startet, navn, e-post, poengsum, poeng i prosent og når de fullførte testen. Hvis du vil, kan du se flere detaljer til en gitt bruker. Du kan se hva de svarte på spørsmålene, om det var riktig eller ikke. Med kun ett museklikk kan du eksportere statistikken til en Excel-fil (hvor du finner all statistikk per bruker).

Gå i dybden

Hvorfor bør du bruke en LMS?

Hvorfor bør du bruke en LMS?

Hvorfor skal jeg bruke en digital læringsplattform? Hvorfor ikke bruke gammeldags metoden med printet materiell og papireksamener? Med rød penn for riktige svar? Vel, hvis...

Les mer