Er quizer formative eller summative?

Quizer er en måte å teste kunnskapen til studentene på. Men er quizer formative eller summative? Denne artikkelen vil gi den en definisjon på formativ og summativ og forklare når det er bedre å bruke formative eller summative vurderinger. Etter dette, vil den fortelle hva vårt verktøy kan gjøre for deg, om du ønsker å gå for formative eller summative vurderinger.

Knowly
Skrevet av Knowly Innholdsforfatter
Lagt ut den
Lesetid 3 minutes

 Formativ vurdering

Formative vurdering gir et innblikk i kunnskapsnivået til deltakerne som tar en prøve. Formativ vurdering har størst verdi når man utvikler prøveversjoner. Målet er å gi et overblikk over opplæringen til studenter og gi tilbakemelding. En formativ test sjekker kvaliteten til undervisningsmaterialet. Videre hjelper det til å identifisere styrkene og svakhetene til dine studenter. Etter du har tatt en fomativ test, kan du gjennomgå instruksjonen til prøven din eller til den avsluttende eksamenen. Formative vurderinger er en pre-prøve som lar deg se hvor du kan forbedre undervisningsmaterialet ditt.

Summative vurdering

Summativ vurdering har som mål å vurdere i hivlken grad de viktigste målene i slutten av undervisningen har blitt nådd. Men den måler mer: effektiviteten til læringen, reaksjoner på undervisningen og fordelene på lengre sikt. Langtidsfordelene kan sees ved å følge studentene som følger ditt kurs, eller som tar prøvene. Du kan se om og når de bruker opplært kunnskap, ferdigheter og holdninger. Avhengig av tidsrammen, kan denne prosessen også kalles bekreftende evaluering. Dette er en utstrakt form for summativ evaluering.

Formativ vurdering og vårt verktøy

Formativ vurdering kan sees som en pre-prøve for å se kunnskapsnivået til studentene som deltar på undervisningen. En grei måte å teste denne kunnskapen på er å lage en quiz. En formativ test er en liten prøve og en quiz er en enkel metode for å bli bedre kjent med dine studenter. Du kan prøve ut fler forskjellige typer spørsmål; flervalgsspørsmål (med opp til 10 svarmuligheter), fyll inn tomrom eller spørsmål med bildesvar. Det mest praktiske er at du kan spore progresjonen og ha direkte tilgang til statistikkene. Dette sparer deg for massevis av tid!

Summative vurderinger og vårt verktøy

For summative vurderinger er det bedre å bruke andre virkemidler enn en quiz. Du kan måle hele undervisningen som studentene har fått. En god måte å gjøre dette på er ved å ta en eksamen. Dette lar deg teste mer enn bare kunnskap på et basisk nivå. Det finnes fler forskjellige typer spørsmål: flervalgs, fyll inn tomrommet, fritekst og spørsmål med bildesvar. Fritekst lar deg kreve litt mer og teste om studentene virkelig har forstått undervisningen. En eksamen lar deg spore progresjonen og gir innsikt i statistikken til han eller hennes studenter.

Konklusjon

Quizer er en formativ måte å evelauere på. Summativ vurdering fungerer bedre med en eksamen, fordi du vurderer ut hva studentene har lært i løpet av hele undervisningen. Formative vurderinger måler små deler av undervisningen og quizer er en god måte å gjøre dette på.

Nyttige ressurser

Center for teaching and learning
Carnegie Mellon University

Ofte stilte spørsmül

Grav dypere

Fordeler og ulemper med nettlĂŚring

Fordeler og ulemper med nettlĂŚring

Nettlæring er et flott, revolusjonerende alternativ til tradisjonell læring. Og selskaper har lagt merke til det. Faktisk bruker opptil 90% av selskapene en form for...

Les mer