Hvordan tester i klasserommet forbedrer opplæring

Tester sjekker om dine mål møter behovet for læring. Prøver i klasserommet er nødvendig, fordi mange lærere utvikler (delvis) deres egen undervisning. I denne artikkelen vil vi snakke om viktigheten bak tester i klasserommet og hvordan det forbedrer opplæring.

Knowly
Written by Knowly
Posted on
Reading time 2 minutes

Betydningen av vurdering i klasserommet

"Å forbedre" er et nøkkelelement når man snakker om tester i klasserommet. Tester eller prøver er viktig for utviklingen av din undervisning. Men, lærere bruker ofte tester på feil måte. Å teste handler om å forbedre, og når dette er sagt, er det ikke det samme som en evaluering. Evaluering handler om å vise mangler og er dømmende mens tester handler mer om å gi tilbakemelding og er positivt. Les mer om forskjellene mellom en test og evaluering. https://www.onlineassessmenttool.com/no/kunnskapssenter/kunnskapssenter-for-tester/test-vs-evaluering/item10642

Du har studert i en hel uke for å ta en eksamen. Når du lager en eksamen, eksaminerer den noe helt annet enn det du har lært. Dette viser at undervisningen ikke har møtt dens mål. Når et slikt problem oppstår etter at du har tatt prøven, er det på tide å løse dette problemet. En test er en pågående prosess under din undervisning.

Når et test har funnet sted, blir ikke studentene overrasket lenger fordi undervisningen ikke møtte kompteansemålet. Å undervise og lære skal være meningsfullt og møte kravene til de forskjellige studentene.

Typer vurderingsverktøy i klasserommet

Det finnes forskjellige typer tester https://www.onlineassessmenttool.com/no/kunnskapssenter/kunnskapssenter-for-tester/hva-er-de-forskjellige-typer-tester/item10637. De mest populære testene er formative- og summative tester. https://www.onlineassessmenttool.com/no/kunnskapssenter/kunnskapssenter-for-tester/er-quizer-formative-eller-summative/item10638

Formative tester brukes i begynnelsen av undervisningen. Dette gir underviseren tilbakemelding på styrkene og svakhetene til din undervisning, slik at du kan forbedre denne ytterligere. Summative tester brukes til å vurdere i hvilken grad de viktigste målene i slutten av undervisningen har blitt nådd.

Konklusjon

Tester i klasserommet er meget viktig. Med de forskjellige testene, kan læreren evaluere kontinuerlig for å tilby tilbakemelding for å forbedre undervisningen.

Les mer om hvorfor tester er viktig i undervisningen https://www.onlineassessmenttool.com/no/kunnskapssenter/kunnskapssenter-for-tester/hvorfor-tester-er-viktig-i-undervisning/item10640 .

Nyttige ressurser

The National Academies Press
LearnAlberta

Grav dypere

E-læring vs tradisjonell læring

E-læring vs tradisjonell læring

E-læring og tradisjonell læring. Finnes det en vinner? Meningene er forskjellige, men noen fakta kan ikke nektes for. Hvilken bør du gå for, når du...

Les mer