Testverktøy for ansatte på nett

Hvordan kan du bruke vårt verktøy til å utføre tester for å velge riktig kandidat til jobben du lyser ut? Enkelt. I stedet for å bare stole på magefølelsen (selv om vi anbefaler dette sterkt også 😅), bruke endeløse timer til å intervjue folk, eller utføre prøver på papir som må evalueres for hånd, kan du enkelt lage prøver og tester med vårt testverktøy på nett for å lære mer om dine kandidater.

Assessment tool for employees

Prøver på nett for nyansettelser

Hvis du trenger å fylle en stilling hvor teknisk kunnskap er en forutsetning, men vanskelig å teste, kan du lage en prøve på nett og dele denne ut til dine kandidater, som kan ta denne i din bedrift, ved å bruke dine datamaskiner eller hjemme på deres egne enheter.

Med vårt testformat for prøver, er det mulig å velge mellom et bredt utvalg av spørsmålstyper, inkludert flervalg, fyll inn tomrom, fritekst, spørsmål med video, lyd, bilder, fritekst (essay) osv... Eksamenen vil bli rettet automatisk (unntatt fritekst spørsmål) og du får se resultatene umiddelbart.

Hvis du har flere kandidater, og vil unngå juks, er det mulig å lage en større spørsmålsbank hvor systemet kan velge et gitt antall spørsmål, slik at hver deltaker får et forskjellig utvalg spørsmål. Du kan også legge til et tidsur på prøven, velge en bestemt dato og tid for når disse er tilgjengelige, begrense tilgangen til en bestemt gruppe mennesker (med en unik lenke og passord som genereres av systemet) og mye mye mer.

Bruk testing på nett for å lære mer om dine kandidater

Så, hvordan kan du bruke vårt testverktøy på nett for å ansette nye medarbeidere?

Noen stillinger krever mer mellommenneskelige egenskaper enn tekniske egenskaper (disse kan eventuelt opparbeides senere). For å teste disse, foruten å intervjue din kandidat for å lære mer om han eller henne, kan du også la dem ta en test.

Tester kan brukes til å få større oversikt over personligheter, læremåter, arbeidsmåter og mye mer. Og de fungerer på en annen måte enn prøver. Mens folk tar eksamener med mål om å bestå, kan testing gi andre utfall, eller resultater, som kan hjelpe deg, som rekrutterer, å lære mer om dine kandidater, og som ikke nødvendigvis er "feil" eller "dårlig". Basert på deres svar, kan du bestemme hvilke kandidater som passer godt til stillingen eller kulturen i bedriften (eller begge). Dette kan hjelpe deg i å avgrense rekrutteringsmassen og peke ut de beste kandidatene.