Testverktøy til bruk før ansettelse

Når du ansetter og rekrutterer nye personer til en stilling i en organisasjon, kan tester før ansettelse administreres med det formål å lære mer om kandidatenes personlighet, styrker og svakheter, og gi rekrutterere kunnskap om hvordan du best kan posisjonere dem i en organisasjon.

Assessment tool for pre-employment

Hva slags tester tas før ansettelse?

Tester før ansettelse brukes med det formål å vurdere, eller finne ut, om en persons bakgrunn, erfaring, personlighet, preferanser, arbeidsstil, kommunikasjonsstil og mye mer. Denne typen tester kan være nyttige når du har en stilling som krever visse spesifikke mellommenneskelige ferdigheter som ikke kan vurderes gjennom et raskt intervju ansikt til ansikt, spesielt hvis du gjennomfører mange intervjuer om dagen.

Typer tester som tas før ansettelse

Det er forskjellige typer tester før ansettelse du kan bygge. Personlighetstester, laget med flere kategorier knyttet til hvert svar på et spørsmål, som gir et bestemt resultat, og kan brukes til å lære om styrkene og svakhetene til testpersonene dine og se hvilken kandidat som passer best for en stilling i bedriften.

Tester i skala viser resultatene fra testpersonen i en skala, for eksempel fra nybegynner til erfaren. Disse testene kan brukes til å måle kunnskapsnivået en potensiell ansatt har innenfor sitt felt, eller individets erfaring. Resultatene kan sammenlignes for å hjelpe deg med å finne den beste kandidaten.

Hvorfor bruke et testverktøy før ansettelse?

Selv om det er sterkt anbefalt følge magefølelsen og instinktene dine når du tar beslutninger om ansettelse, blir dette vanskeligere og mer komplisert etter hvert som en organisasjon vokser og man trenger å ta raskere beslutninger.

Et kraftig testverktøy lar deg lage effektive tester som hjelper deg med å effektivisere ansettelsesprosessen og filtrere ut de beste kandidatene til et intervju som går mer i dybden senere.

Vår programvare for testing før ansettelse

Med Easy LMS kan du lage tester med flere kategorier, som kan brukes til karriere- og personlighetstester, og enkeltskala-tester, som kan brukes til utjevningstester.