Online testverktøy for lærere

Hvorfor bør lærere bruke dette verktøy. Hvorfor er bruken av testing så viktig for dine studenter? Denne artikkelen vil forklare hvorfor og forhåpentligvis gi deg lyst til prøve dette selv etter å ha lest dette.

Online assessment tool for teachers

Hva er et online testverktøy?

Hva betyr nøyaktig online testing? Målet til testing på nett er å bli bedre kjent med dine deltakere i et gitt emne eller få et generelt overblikk over studentens ferdigheter. Testing er den systematiske prosessen som går ut på å dokumentere og bruke empirisk data på kunnskap, ferdigheter, holdninger og livssyn. Med å dele ut en test, ønsker læreren å forbedre undervisningen.

Vårt system bruker to typer tester: flerkategori og enkeltskala. Jeg skal gi deg litt mer detaljer angående disse to typene. Med disse to typer tester, er det ingen forskjell på hvordan man stiller spørsmål til dine studenter. Det finnes fler forskjellige spørsmålstyper som kan brukes i vårt verktøy: flervalgsspørmsål, fritekst, avkrysningsbokser, rullegardin, skala og til og med bildebaserte spørsmålssvar

Det finnes opp til 10(!) alternativer for utfylling av svar, selvfølgelig trenger du ikke å bruke alle disse. For hvert svar kan du legge til en kategori, og poengverdi. Dette kan virke som ltit mye, men jeg kan gi deg et eksempel for at du skal kunne forestille deg det. For eksempel, du vil at dine studenter skal samarbeide med hverandre. Da lønner det seg å vite hva slags studenter du har, for du vil helst ha ledere og arbeidere i hver gruppe. Så du kan stille spørsmål om lederskap og jobbing, hvis det finnes svar som passer best til ledere, kan du tildele mer poeng til disse svarene.

Med en enkeltskala blir det enklere å teste hvordan studentene hanskes med undervisningen du har laget. Du kan teste om studentene virkelig lærer det de skal lære. Les mer om de forskjellige typene nedenfor.

Forskjellen mellom flerkategori og enkeltskalakategori er hvordan sluttresultatet vises. Med flerkategorien kan du se hvilken kategori du scoret best på. For hver kategori kan du se hvor mange poeng du fikk. Flerkategori er enklere å bruke når kategoriene er nominell. Eksempler på nominelle kategorier er: jobber og personlighetstyper.

Når din kategori er en ordinær skala, er det enklere å bruke enkeltskalatest :) Med enkeltskalakategori vil du se en stolpe med resultatet når studenten har fullført testen. Eksempel på ordinær skala: Hva slags type løper er du (nybegynner-middels-ekspert). Med vårt verktøy er det enkelt å lage tester. Med ett klikk så har du resultatene og kan eksportere disse til en Excel fil. Så sett i gang med vårt verktøy!