Test-verktøy for studenter

Hvordan kan du finne ut om dine studenter har nytte av din undervisning, om de lærer hva du underviser i, og derfor, ha mulighet til å forbedre dine egne læringsmetoder?

Det er mulig med en test. Men hva er en test https://www.onlineassessmenttool.com/no/kunnskapssenter/kunnskapssenter-for-tester/hva-er-en-online-test-definisjon-betydning/item10639 og hvorfor er det så viktig å teste studentene?

Online assessment tool for students

I følge the Glossary of Education Reform, "i undervisningen, refererer uttrykket test til det brede mangfoldet av metoder eller verktøy som undervisere bruker for å evaluere, måle og dokumentere akademisk beredskap, læringsprosess, utviklingen av ferdigheter, eller læringsbehovet til studenter."

Så, du kan bruke vårt test-verktøy på nett for å lage en spørreundersøkelse til dine studenter etter å ha undervist disse i et bestemt tema eller emne. Hvorfor er vårt verktøy så bra for studenter?

Fullstendig responsivt

Vårt verktøy er satt opp til å være fullstendig responsivt, som betyr at din(e) test(er) vil se veldig bra ut og fungere sømløst på alle typer enheter, inkludert stasjonære- eller bærbare datamaskiner, mobiltelefoner og nettbrett.

Hvis du har en enhet med en skjerm som er tilkoblet internett: Så er det bare å sette i gang! Så, du kan lage en test og dele lenken med dine studenter, og få de til å ta denne i timen, eller hjemme, på deres egne enheter. Du får sett resultatene deres og svarene og få tilbakemelding på hvordan undervisningen kan forbedres. Dette hjelper deg, som en lærer, å "justere seilene" og tilpasse deg til behovene, styrkene og svakhetene til dine studenter.

 

Hva slags tester kan du lage til dine studenter?

 

  • Pre-tester: I begynnelsen av, eller før skolestart eller semesteret, eller når du skal undervise i et nytt emne eller fag, kan du dele ut en slik test for å lære mer om dine studenter. Studenter må ikke nødvendigvis kunne alt av innholdet som evalueres i pre-testen. Noen eksempler er: å sette opp en flerkategori-test som hjelper deg å identifisere dine studenters studieteknikk. Du kan få mer informasjon om hvem som er mer visuelt-, praktisk- eller auditivt anlagt. Eller dele ut en test som viser hvem som allerede vet noe om et gitt emne som er nødvendig for ditt kurs, eller emne. Slik som i plasserende tester.
  • Formativ testing:  https://www.onlineassessmenttool.com/no/kunnskapssenter/kunnskapssenter-for-tester/er-quizer-formative-eller-summative/item10638 Blir delt ut under kurset eller i en gitt periode for å sjekke om studentene faktisk lærer og hvordan de reagerer på pensumet/undervisningen som gis. Denne kan gis rett før en eksamen, for eksempel, slik at du kan justere eksamenen til det nåværende kunnskapsnivået til studentene.
  • Oppsummerende tester: https://www.onlineassessmenttool.com/no/kunnskapssenter/kunnskapssenter-for-tester/er-quizer-formative-eller-summative/item10638 blir brukt til å måle studentens læringsevne og reaksjoner i forhold til hva som ble undervist etter en gitt periode - slutten av en enhet, et kurs, et semester eller et skoleår, for eksempel. Med disse, kan du, som lærer, lære hvordan du kan forbedre din undervisning til neste periode.

Begynn min prøveperiode https://www.onlineassessmenttool.com/no/priser/for-larere/item10270 Gratis live demohttps://www.onlineassessmenttool.com/no/demo/item10237