Centrum wiedzy dotyczące ocen

 • Co to jest ocena online?

  Jaka jest definicja/znaczenie oceny online w edukacji?

  Read more

 • Jakie są rodzaje oceny?

  W edukacji stosuje się różne rodzaje ocen. Wszystkie metody oceny mają różne cele podczas i po zakończeniu nauczania. W tym artykule dowiesz się, jakie rodzaje oceny są najważniejsze podczas opracowywania i wdrażania materiałów dydaktycznych.

  Read more

 • Zalety i wady ocen online

  Oceny online to testy online przeprowadzane w celu ewaluacji, pomiaru i dokumentowania gotowości akademickiej, postępów w nauce, nabycia umiejętności lub potrzeb edukacyjnych osób biorących udział w testach. W przeszłości oceny były zazwyczaj wydawane na wydrukach papierowych i musiały być wypełniane ręcznie. Obecnie możesz tworzyć oceny online.

  Read more

 • Ocena a testowanie

  Oceny i testy są często stosowane zamiennie. Jaka jest różnica między oceną a testowaniem w edukacji? Podczas opracowywania materiałów dydaktycznych ważne jest, aby znać różnice pomiędzy tymi terminami. W tym artykule znajdziesz odpowiedź, więc czytaj dalej!

  Read more

 • Ocena a ewaluacja

  Ocena i ewaluacja to nie to samo. Jakie są różnice między oceną a ewaluacją w edukacji? W tym artykule opiszemy obydwa te terminy i przedstawimy różnice między nimi.

  Read more

 • Dlaczego ocena jest ważna w edukacji?

  Ocena jest powszechnym narzędziem stosowanym w edukacji. Dlaczego nauczyciele muszą przeprowadzać oceny, aby poprawić swoje materiały dydaktyczne? W tym artykule dowiesz się, dlaczego ocena jest ważna w edukacji.

  Read more

 • Ocena w klasie

  Oceny sprawdzają, czy twoje materiały edukacyjne spełniają cele edukacyjne. Oceny w klasie są czymś niezbędnym, ponieważ wielu nauczycieli częściowo rozwija własne materiały edukacyjne. W tym artykule porozmawiamy o znaczeniu ocen w klasie i o tym, jak mogą poprawić naukę.

  Read more

 • Metody i strategie oceny

  Chcesz stworzyć ocenę swoich materiałów dydaktycznych. W tym artykule dowiesz się, jakie zastosować metody i strategie, aby twoja ocena była miarodajna.

  Read more

 • Cele oceny i ewaluacji

  Jakie są główne cele ocen i ewaluacji? Oceny różnią się od innych testów tym, że te ostatnie mają wynik pozytywny lub negatywny, podczas gdy ocena jest testem, który może generować różne wyniki, z których żaden nie musi być zły lub niepoprawny. Przykładami ocen są ankiety, testy kwalifikacyjne, testy osobowości, testy umiejętności i tak dalej.

  Read more

 • Czy oceny są formatywne czy podsumowujące?

  Quizy są sposobem na sprawdzenie wiedzy uczniów. Ale czy quizy są formatywne czy podsumowujące? W tym artykule znajdziesz definicję obydwu rodzajów ocen oraz zalecane sposoby ich zastosowania. Następnie pokażemy ci możliwości naszego narzędzia, jeśli wybierzesz ocenę formatywną lub podsumowującą.

  Read more

Rozpocznij już dziś!

Dołącz do blisko 1 miliona uczestników i wypróbuj nasze niesamowite narzędzie.

Rozpocznij bezpłatną wersję próbną już dziś