Narzędzie do oceny online dla studentów

W jaki sposób możesz dowiedzieć się, czy twoim studentom podobają się twoje zajęcia i czy uczą się zgodnie z twoimi zamierzeniami? Jak możesz udoskonalić swoje metody nauczania?

Narzędzie do oceny online pozwala uzyskać odpowiedzi na te pytania. Co to jest ocena i jakie znaczenie ma ocenianie przez studentów?

Online assessment tool for students

Według Glossary of Education Reform „ocena w edukacji odnosi się do szerokiej gamy metod lub narzędzi, z których korzystają nauczyciele do ewaluacji, pomiaru i dokumentowania gotowości akademickiej, postępów w nauce, nabywania umiejętności lub potrzeb edukacyjnych uczniów”.

Możesz zatem skorzystać z naszego narzędzia do oceny online, aby przygotować ankietę dla swoich studentów, do wypełnienia po zakończeniu nauczania określonego tematu lub przedmiotu. Co sprawia, że ​​nasze narzędzie tak podoba się studentom?

W pełni responsywne

Nasze narzędzie jest skonfigurowane tak, aby było „w pełni responsywne”, co oznacza, że ​​twoje testy będą wyglądać doskonale i działać bez zarzutu na wszelkiego rodzaju urządzeniach – komputerach stacjonarnych, laptopach, telefonach komórkowych i tabletach.

Wystarczy mieć urządzenie z ekranem podłączone do Internetu i można zaczynać! Utwórz więc ocenę i udostępnij link studentom, a następnie poproś ich o wypełnienie jej na zajęciach lub w domu na własnych urządzeniach.
W rezultacie otrzymasz wyniki i odpowiedzi oraz uzyskasz informacje zwrotne na temat tego, w jaki sposób należy poprawić nauczanie. Pomoże to tobie, jako nauczycielowi, dostosować swoją pracę do potrzeb studentów, do ich mocnych i słabych stron.

Jakie oceny możesz utworzyć dla swoich studentów?

  • Oceny wstępne: Na początku lub przed rozpoczęciem roku szkolnego czy semestru albo podczas nauczania nowego przedmiotu lub tematu możesz przeprowadzić tę ocenę, aby dowiedzieć się więcej o swoich uczniach. Studenci niekoniecznie muszą znać cały materiał ewaluowany na podstawie oceny wstępnej. Oto kilka przykładów: skonfiguruj ocenę wielu kategorii, która pomoże ci zidentyfikować styl uczenia się. Możesz dowiedzieć się, którzy studenci są wzrokowcami, słuchowcami, a którzy uczą się na przykładach praktycznych. Poza tym dzięki ocenie dowiesz się, co już wiedzą na dany temat, który jest warunkiem wstępnym dla twojego kursu lub przedmiotu, podobnie jak w testach kwalifikacyjnych.
  • Oceny formatywne: Wykonywane w trakcie kursu lub określonego czasu w celu ustalenia, czy studenci uczą się i jaka jest ich reakcja na prezentowany materiał dydaktyczny. Można je przeprowadzić na przykład tuż przed egzaminem, aby dostosować egzamin do obecnego poziomu wiedzy studentów.
  • Oceny podsumowujące: Służą do pomiaru procesu uczenia się studentów i ich reakcji na materiał edukacyjny po określonym czasie – na przykład na koniec jednostki kursu, semestru lub roku szkolnego. Dzięki nim dowiesz się, jak poprawić szkolenie w następnym okresie.