Narzędzie do oceny online pracowników

Jak możesz wykorzystać nasze narzędzie do przeprowadzania testów kwalifikujących kandydatów na dane stanowisko? Prosto. Zamiast polegać wyłącznie na intuicji (choć to również bardzo polecamy) lub spędzać niezliczone godziny na rozmowach z ludźmi czy przeprowadzaniu papierowych testów, które trzeba oceniać ręcznie, możesz po prostu ułożyć egzaminy i oceny. Dowiedz się więcej o swoich kandydatach dzięki naszemu narzędziu do oceny online pracowników.

Assessment tool for employees

Egzaminy online dla zatrudnianych nowych pracowników

Jeśli musisz obsadzić stanowisko, na którym jest wymagana wiedza techniczna trudna do oceny, możesz utworzyć egzamin online i udostępnić go kandydatom. Mogą oni przystąpić do niego w twojej firmie na twoich komputerach lub w domu, na własnych urządzeniach.

Nasz format egzaminu zapewnia wiele różnych rodzajów pytań, w tym wielokrotnego wyboru, wypełnij puste pola, pytania z filmami, dźwiękami, obrazami, opisowe (eseje) itp. Egzamin jest oceniany automatycznie (oprócz pytań opisowych), dzięki czemu natychmiast poznajesz wyniki.

Jeśli masz wielu kandydatów i chcesz zapobiec ściąganiu, możesz utworzyć duży bank pytań, z którego system pobierze określoną liczbę, a każdy uczestnik testu otrzyma inny zestaw. Możesz także dodać licznik czasu do egzaminów, ustawić konkretną datę i godzinę ich dostępności, ograniczyć dostęp wyłącznie do określonej grupy osób (unikalnym linkiem i hasłem generowanym przez system) i wiele więcej.

Korzystanie z ocen online w celu uzyskania dodatkowych informacji o kandydatach

Jak zatem wykorzystać nasze narzędzie do oceny online nowych pracowników?

Niektóre stanowiska pracy wymagają więcej umiejętności interpersonalnych niż umiejętności technicznych (te można zdobyć później). Chcąc je zmierzyć, oprócz rozmowy z kandydatem pozwalającej poznać go lepiej, możesz poprosić go o wykonanie oceny.

Oceny służą m.in. do określenia typów osobowości, stylów uczenia się, stylów pracy i wielu innych aspektów. Działają inaczej niż egzaminy. Podczas gdy ludzie przystępują do egzaminów w celu ich zaliczenia, oceny mogą generować różne wyniki, które niekoniecznie muszą być „złe” lub „nieodpowiednie”. Rezultaty ocen mogą pomóc tobie, jako rekruterowi, lepiej poznać kandydata. Na podstawie odpowiedzi określisz, które osoby są odpowiednie na stanowisko pracy lub pasują do kultury firmy (lub obydwa warianty). Może to zawęzić pulę wyboru i pomóc ci wyłowić najlepszych kandydatów