Narzędzie do oceny przed zatrudnieniem

Podczas zatrudniania i rekrutowania nowych osób na stanowisko w organizacji można przeprowadzać oceny przed zatrudnieniem, aby dowiedzieć się więcej o osobowościach, mocnych i słabych stronach kandydatów oraz zapewnić rekrutującym wiedzę na temat lepszego pozycjonowania ich w organizacji.

Assessment tool for pre-employment

Czym są oceny przed zatrudnieniem?

Oceny przed zatrudnieniem są testami stosowanymi w celu dokonania ewaluacji kandydata lub poznania jego kariery, wykształcenia, doświadczenia, osobowości, preferencji, stylu pracy, stylu komunikacji i wielu innych cech. Tego rodzaju testy mogą być pomocne, gdy stanowisko wymaga określonych umiejętności interpersonalnych, których nie można ocenić za pomocą krótkiej rozmowy na osobności, szczególnie jeśli przeprowadzasz wiele rozmów każdego dnia.

Rodzaje ocen przed zatrudnieniem

Istnieją różne rodzaje ocen przed zatrudnieniem, które można opracować. Testy osobowości, w których z odpowiedzią na każde pytanie powiązanych jest wiele kategorii, generują określone wyniki i mogą być wykorzystane do poznania mocnych i słabych stron kandytatów. Dzięki temu dowiesz się, która osoba najlepiej pasuje do pracy lub stanowiska w firmie.

Oceny pojedynczej skali przedstawiają wyniki w skali, na przykład od początkującego do zaawansowanego. Testy te można wykorzystać do pomiaru poziomu wiedzy, jaką potencjalny pracownik posiada w swojej dziedzinie, lub jego doświadczenia. Porównanie wyników pomoże ci wyłonić najlepszego kandydata.

Dlaczego warto korzystać z narzędzia do oceny przed zatrudnieniem?

Chociaż korzystanie z intuicji lub instynktu podczas podejmowania decyzji o zatrudnieniu jest wysoce zalecane, staje się ono trudniejsze i bardziej skomplikowane, gdy organizacja rośnie i musisz szybciej podejmować decyzje o zatrudnieniu.

Potężne narzędzie do oceny pozwala układać skuteczne testy pomagające usprawnić proces rekrutacji i odfiltrować najlepszych kandydatów, z którymi można później przeprowadzić bardziej szczegółową rozmowę.

Nasze oprogramowanie do testowania przed zatrudnieniem

Dzięki Easy LMS możesz tworzyć oceny z wieloma kategoriami, które mogą być używane do testów osobowości i kariery oraz oceny pojedynczej skali, które mogą być stosowane do testów poziomujących.