Vad är skillnaden mellan bedömningar med flera kategorier och bedömningar med en enkel skala?

Vilken bedömningstyp är det bästa alternativet för dig?

När du börjar skapa en bedömningsuppgift så kommer du få välja mellan två olika format för uppgiften: bedömningar med flera kategorier eller en enkel skala. Låt oss gå igenom de grundläggande skillnaderna mellan dem här:

Bedömning med flera kategorier

Formatet för en bedömning med flera kategorier kan användas för att skapa bedömningsuppgifter där en respondent kan hamna i en, eller ett flertal olika kategorier. Det finns inga "rätt eller fel" svar här, utan resultatet visar vilken/vilka kategorier som användaren hör hemma i/fick högst poäng på.

Det här är formatet som vanligtvis används för personlighetstest. Kategorierna i ett sånt test skulle kunna vara: "Du är en drömmare", "Du är en äventyrare", eller "advokat", eller "arbetare", etc.

Du bör skapa dina kategorier innan du skapar frågorna till din bedömningsuppgift. När du skriver frågorna så kan du lägga till poäng relaterade till varje svar, där poängen tillhör en specifik kategori. På så sätt så "vet" systemet vilken kategori som användaren fick högst poäng på.

Bedömning med en enkel skala

Med formatet för en enkel skala så kan du skapa bedömningsuppgifter där en respondent kan få poäng inom en specifik kategori, eller skala.

Det här formatet kan användas för ett placering- eller färdighetstest (t.ex. från "nybörjare" till "expert") eller vad som helst som du vill mäta, som hör hemma på olika nivåer av samma kategori.

För den här typen av bedömning så är det bäst att skapa frågorna först och redigera kategorier efteråt.

Redigera kategorier

När du skapar och redigerar kategorierna för din bedömningsuppgift så kan det vara värt att tänka på att du egentligen skapar "nivåer" inom en och samma kategori. Du kommer därför se en lista av alla poäng i hela bedömningsuppgiften:


Du behöver även bestämma vilken mängd poäng som är tillåten inom en given kategori (eller nivå). Du gör det genom att räkna ut procentenheter för varje nivå.

Exempel - placeringstest:

  • Maxpoäng för hela testet: 43 (= 100%)
  • Maxpoäng för kategori/nivå 1 -> Begginer: 13 (= 30%)
  • Maxpoäng för kategori/nivå 2 -> Intermediate: 22 (50%)
  • Maxpoäng för kategori/nivå 3 -> Advanced: 43 (= 100%)

Pga. bedömningsuppgiftens komplexa struktur så är det tyvärr ej möjligt att byta bedömningstyp i efterhand, om du t.ex. skapar en bedömningsuppgift och bestämmer dig för att ett annat format passar dig bättre. 😭

Du kommer alltså behöva börja om från början 😅 och skapa en ny bedömningsuppgift med det format som bäst passar dina behov... Vi är säkra på att du kan få det gjort inom nolltid.

Kom igång idag!

Häng med nästan 1 miljon användare och prova på vårt fantastiska verktyg.

Registrera dig kostnadsfritt