Den ultimata planen för att lära upp (nya) anställda

Det är lätt att se fördelarna med en utbildnings- och utvecklingsplan för dina anställda. Men det kanske inte är så tydligt var du ska börja och hur du ska gå tillväga. Om det är otydligt hur du ska utbilda nya och befintliga anställda, gå ingenstans – vår ultimata utbildningsplan kommer att lysa upp vägen.

Anna
UX Researcher / Junior Produktägare
Publicerad den
Lästid 9 minutes

Steg 1. Anpassa personalutbildningen till dina affärsmål

Oavsett vad dina affärsmål må vara, är de onekligen relaterade till dina anställdas engagemang och kompetensnivå [1]. Det första steget i att utveckla din utbildningsplan är att koppla lärandemålen till dina affärsmål.

Dina anställda behöver ha en god förståelse för organisationens uppdrag. Det ger dem en kontext kring varför det är viktigt att utveckla deras färdigheter. När de vet var och hur mycket de bidrar till verksamheten kommer de att känna sig mer engagerade i ditt utbildningsprogram. Även om affärsmålen kan variera, antar vi att några av dina primära affärsmål avser till följande:

Att öka produktivitet och vinst

Dina anställda är din största tillgång

Det är inte det enda affärsmålet, men det primära syftet med alla företag är att gå i vinst. I denna strävan är dina anställda din största tillgång. Anställda som är skickliga och trygga kan arbeta snabbt utan att ge avkall på kvalitet eller göra misstag. De kommer också att ha en tillräckligt djup förståelse för att identifiera slöseri och förbättra processer.

Kundnöjdheten förbättras också med mer kunnig personal. Alla företag är beroende av sina anställda för att kunna hantera arbetsbördan, med allt från produktdesign till kundservice. Deras kompetens bidrar till alla aspekter av din verksamhet - sambandet är tydligt. Genom att utveckla sina färdigheter kommer dina anställda att lyfta din produkt och dina tjänster till nya höjder. Ju bättre din produkt eller tjänst är, desto fler kunder kommer du att behålla och attrahera. Vilken vinst!

Att fylla i kompetensluckor

Tänk sedan på vilka kompetensluckor som hindrar ditt företags produktivitet och lönsamhet. I många branscher förändras trender och metoder snabbt. Din personalutbildning och utvecklingsplan måste också förändras därefter. För att avgöra vilken riktning du ska gå åt behöver du identifiera vad dina anställda saknar. Du kan göra detta genom frågeformulär, uppgifter och individuella samtal.

Det finns flera metoder för att bedöma dina anställdas nuvarande kunskapsnivåer. Denna kunskap kommer att hjälpa dig att designa kurser och annat lärmaterial som tar itu med ditt teams svagheter och bygger på deras styrkor.

Att förbättra onboardingen

För att maximera dina affärsmål behöver du också fokusera på ett utbildningsprogram för nya anställda. Det medför många fördelar för dina affärsmål. Kurser som handlar om grundläggande värderingar, struktur och policyer gör atta alla deltagare hamnar i fas med företagets uppdrag. Med ytterligare utbildningsmaterial om deras dagliga arbetsuppgifter kommer dina nya anställda att bli produktiva snabbare. Du kan börja dra nytta av onboardingen med vår steg för steg-guide.

Att anställa och behålla bättre talanger

En ny utbildningsplan för anställda ger ditt företag en konkurrensfördel när det gäller att anställa och behålla talanger. Skickliga talanger är som sagt din största tillgång. När yngre generationer träder in i arbetskraften förväntar sig anställda att företag investerar i deras utveckling. Av 1.500 millennials rapporterade 80% att personlig utveckling var den mest grundläggande egenskapen i en företagskultur [2]. 

Förutom att anställa mer talangfull personal, ökar utbildning även personalretentionen. Att utbilda personal sätter tydliga förväntningar och ger dem de verktyg som de behöver för att växa och frodas i sina nya jobb. En studie från Glassdoor visade att organisationer med ett starkt onboardingprogram ökade retentionen av sina nyanställda med 82% [3].

Organisationer med ett starkt onboardingprogram ökade retentionen av sina nyanställda med 82%

Steg 2. Identifiera och prioritera dina anställdas utbildningsbehov

Du kommer att behöva skapa en kultur av kontinuerligt lärande i din organisation

För att skörda frukterna av en utbildningsplan behöver du skapa en kultur av kontinuerligt lärande i din organisation. Identifiera först vilka färdigheter som dina anställda behöver för att lyckas i sitt dagliga arbete. Prioritera sedan deras utbildningsbehov. Om du behöver hjälp med att komma igång kan du läsa mer om hur du identifierar dina anställdas utbildningsbehov.

Steg 3. Välj en lämplig metod för din personalutbildning

När du har bestämt och prioriterat dina utbildningsämnen är det dags att fokusera på att presentera informationen för dina anställda. Det finns många typer av personalutbildningar att välja mellan. Att välja rätt är viktigt för att göra din utbildningsplan till en framgång. Låt oss gå igenom de mest populära typerna här nedan och se när de fungerar bäst.

Utbildningar som sker på plats

Fysiska utbildningar sker synkront, vilket innebär att undervisningen sker tillsammans med andra, samtidigt som andra och på samma plats som andra. Fysiska utbildningar kan vara:

 • Informella utbildningar mellan kollegor
 • Föreläsningar och workshops
 • Praktisk övning
 • Arbetsrotation
 • Coaching

Vi rekommenderar fysiska utbildningar för följande scenarier:

 • Komplexa ämnen. När anställda lär sig kunskaper på hög nivå, operativa tekniker eller praktiska färdigheter som funkar bäst när man är personligen på plats.
 • Stor budget. De flesta metoder för fysiska utbidningar kräver mycket tid och resurser. Kostnader består av resor, utbildningslokaler, arvode till utbildare och utskrivet material.

Onlineutbildningar

Onlineutbildningar är en utbildningsmetod som sker på nätet. De kan vara asynkrona, dvs. att anställda lär sig oberoende av utbildaren och andra deltagare. Det kan också ske i realtid. Onlineutbildning kan innefatta:

 • Förinspelade videor
 • Digitala kurser och prov
 • Onlinespel eller frågesporter
 • Dokument lagrade online
 • Webbinarer
 • Onlinemöten som Zoom

Vi rekommenderar onlineutbildningar för följande scenarier:

 • Begränsad tid. Onlineutbildningar kräver mindre tid än fysiska utbildningar som sker på plats. Att gå en snabbkurs på 20 minuter är exempelvis mer lättillgängligt än att gå på en tvåtimmars föreläsning.
 • Lämpliga ämnen. Teoretiska kunskaper: fakta, teorier och regler är idealt för digitalt lärande.
 • Liten budget. Onlineutbildningar eliminerar de extra kostnaderna som tillkommer med fysiska utbildningar.

Blandat lärande 

Blandat lärande är en kombination av fysisk utbildning och onlineutbildning.

Anställda skulle t.ex. kunna skriva uppgifter online för att förbereda sig inför en föreläsning. Det finns en mängd fördelar med att använda blandat lärande, inklusive skalbarhet, flexibilitet och överkomliga priser.

Vi rekommenderar blandat lärande för följande scenarier:

 • Din utbildning täcker flera färdigheter. Vissa av dina utbildningsämnen kanske lämpa sig till onlineutbildning, medan andra inte gör det.
 • Du vill ha det bästa av två världar. Onlineutbildningar ger anställda mer flexibilitet och självständighet att lära sig. Men de kommer fortfarande att ha stunder då de interagerar med sina kamrater.

Kollegialt lärande

Kollegialt lärande är en utbildningsmetod där en rutinerad kollega undervisar en junior eller nyanställd. Detta kan vara både formellt och informellt. Det kan till exempel inkludera:

 • En senior anställd som vägleder en junior anställd genom en uppgift
 • Att besvarar frågor
 • Demonstrationer

Kollegialt lärande är nästan alltid ett utmärkt komplement till de andra utbildningsmetoderna!

Steg 4. Välj rätt utbildningsverktyg

Viktigast av allt, din utbildning måste bestå av engagerande och konsekvent högkvalitativt läromedel. Det bästa verktyget för att åstadkomma detta skiljer sig beroende på utbildningsmetod.

 • Digital lärplattform (LMS). När det kommer till onlineutbildningar och blandat lärande rekommenderar vi att du använder ett LMS för att skapa, lagra, dela och följa ditt utbildningsmaterial. Det hjälper dig att förvara ditt innehåll på ett ställe, vilket även underlättar för dina anställda som slipper söka igenom PDF-filer på ditt företags intranät, Word-dokument i Google Drive och videor på YouTube. Det gör också underhållet av ditt digitala innehåll mycket mer lätthanterligt. Läs våra råd om hur du väljer ett LMS.
 • Verktyg för onlinekonferenser. För de digitala sessionerna kan du använda konferensverktyg som GoToMeeting och Zoom. Se till att verktyget stöder antalet anställda som kommer att vara uppkopplade samtidigt. Du kanske också vill ha skärmdelning och integrationer med ditt LMS.
 • Föreläsningar och konferenser i en sal. Den här metoden är utmärkt för att lära ut komplexa eller praktiska färdigheter. Det kan upplevas som mer motiverande och socialt eftersom undervisningen sker i person. Det krävs en skicklig talare eller erfaren person för att genomföra utbildningen för att få bästa resultat.

Steg 5. Utvärdera och förbättra ditt utbildningsprogram

Testa kvaliteten på din plan genom att testa den på en liten grupp

Sist men inte minst är det viktigt att utvärdera om ditt utbildningsprogram fungerar. Innan du gör din plan tillgänglig till hela företaget bör du testa dess kvalitet genom att använda en liten testgrupp. Be om feedback efter fysiska utbildningssessioner genom en fokusgrupp. Eller ge deltagarna ett prov för att testa deras kunskaper efter både onlineutbildningen och den fysiska utbildningen. Om dina anställda regelbundet missar svaret på en viss fråga kan det indikera att du behöver lägga lite mer fokus på den delen av din kurs.

Bygg din ultimata plan för att utbilda (nya) anställda med Easy LMS

Easy LMS har alla funktioner som du behöver för att stödja digitala såväl som blandade utbildningsmetoder.

 • Lärportalen. Vi erbjuder en central, molnbaserad plats där du kan organisera och dela ditt lärinnehåll. Du kan hantera ditt utbildningsmaterial och dina anställda efter vilken arbetsroll eller team som det berör. Anställda kan komma åt allt innehåll, samt se sina framsteg från en dashboard.
 • Skapa onlinekurser. Du kan kombinera text, bilder, ljudklipp, videor och länkar till webbsidor för att skapa engagerande, informativa kurser. Anställda kan komma åt dem när som helst och var som helst!
 • Inlärningsvägar. Vår Lärportal har inlärningsvägar, idealt när din utbildning består av flera onlinekurser som har en viss bestämd ordning.
 • Enkel delning. Med bara en inbjudan via e-post får dina anställda en unik länk och ett lösenord som ger dem tillgång till hela utbildningsprogrammet.
 • Följ dina deltagares resultat. Easy LMS registrerar dina deltagares framsteg genom kurser och prov. Våra rapporteringsfunktioner gör det möjligt för dig att ständigt utvärdera effektiviteten av ditt utbildningsprogram och identifiera kompetensluckor.

Utöver dessa funktioner utmärker sig Easy LMS för sin användarvänliga design och sina överkomliga priser. Våra flexibla prenumerationer börjar på så lite som $50 per månad. Vi tar dessutom inte betalt per deltagare!

Läs vidare

 1. Gallup
 2. CNBC
 3. Brandon Hall Group 

FAQ (vanliga frågor)

 • Hur skapar jag en utbildningsplan till mina anställda?
  Att skapa en utbildningsplan består av följande 5 steg. Steg 1: Anpassa personalutbildningen till dina affärsmål. Steg 2. Identifiera och prioritera dina anställdas utbildningsbehov. Steg 3. Välj en lämplig metod för din personalutbildning. Steg 4. Välj rätt verktyg för din utbildning. Steg 5. Utvärdera och förbättra ditt utbildningsprogram.
 • Hur kan Easy LMS hjälpa mig?
  Easy LMS har alla funktioner som du behöver för att stödja både digitala utbildningar och blandat lärande. Vi har det bästa verktyget för din digitala personalutbildning!

Kom igång med Easy LMS

Begär en gratis demoellerStarta gratis provperiod

Gräv djupare

8 populära typer av personalutbildningar

8 populära typer av personalutbildningar

Personalutbildningar förbättrar din personals kompetens och gör det möjligt för dem att arbeta mer effektivt. Det finns dock olika typer av personalutbildningar. Det är viktigt...

Läs mer

Kom igång idag!

Gå med nästan 1 miljon deltagare och prova vårt fantastiska verktyg.

Starta din provperiod idag