Bedömningsuppgifter: metoder och strategier

Vill du skapa bedömningsuppgifter till din undervisning? Den här artikeln går igenom metoder och strategier som förbättrar dina bedömningsuppgifter.

Assessment methods and strategies

Det finns olika typer av bedömningsmetoder som kan användas i olika syften. Du behöver i första hand veta vilken typ av bedömningsuppgift som bör användas till din undervisning. Klicka här för att göra det enklare för dig att välja vilken typ av bedömningsuppgift som du behöver.

Att skriva bedömningsuppgifter kan vara svårt. Här är ett par tips och knep som hjälper dig att förbättra dina bedömningsuppgifter och få bra feedback från dina elever.

Undvik termer som "alltid" och "aldrig"

De här termerna är ofta de felaktiva svarsalternativen. Och ja, deltagare är medvetna om detta. Du vill inte testa om dina deltagare kan det här tricket, utan du vill testa deras kunskaper.

Undvik meningar med dubbla negationer

"Vilket av de följande svaren är INTE inkorrekt?" Efter att ha läst denna mening tre gånger så förstår man äntligen vad som menas. Du kan istället ställa frågan "Vilket av de följande svaren är korrekt?" - det betyder samma sak men det är mycket enklare att förstå!

Ställ frågan i positiv istället för negativ form

En fråga ställd i negativ form utmanar även den mest intelligenta läsaren. Ställ dina frågor i positiv form för att förenkla upplevelsen för dina elever och minska på mängden stress :)

Ge fyra eller fem svarsalternativ

Experter rekommenderar att elever får 4-5 olika svarsalternativ att välja mellan.

Öppna frågor

I vissa fall så är det enklare att ställa enkla ja/nej-frågor. I andra fall så är det inte så lämpligt att ställa sådana frågor. Du kan t.ex. ha en fråga som kräver att eleven förstår undervisningsmaterialet. Om eleven säger att hen inte har förstått undervisningsmaterialet så vill du gärna veta varför. En öppen fråga är en lösning som tillåter detta.

Använd vårt verktyg för bedömningsuppgifter online

Att använda ett verktyg för online-bedömning är ett enkelt sätt för dig att samla all data på en och samma plats. När du engagerar en stor grupp med elever i din undervisning så vill du gärna att en stor mängd gör din bedömningsuppgifter. Med vårt verktyg så kan du göra det! Skaparen kan ställa olika typer av frågor. När eleverna har gjort bedömningsuppgiften så kan du exportera all data till en Excel-fil.

Läs mer om olika typer av bedömningsuppgifter.

Användbara källor

Winston-Salem State University
TeachThought