Vad är en online-bedömning?

Hur kan man definiera online-bedömningar i utbildningsvärlden?

What is an online assessment?

Det finns olika typer av online-bedömningar som alla har olika syften och kan användas inom olika arbetsområden. Arbetsområdet som vi fokuserar på här är utbildning. Bedömningar som används inom utbildning är en systematisk hantering av dokumentation, och innebär att använda empirisk data för att förbättra kunskaper, färdigheter, åsikter och övertygelser. Genom att göra en bedömning så ser lärare till att elevers kunskaper inom ett område utvecklas.

Bedömningar kan fokusera både på enskilda elever och grupper, som en hel klass, en institution eller ett specifikt program. Formativa bedömningar ger dig en översikt på dina elevers kunskaper i början på utbildningen, vilket ger dig möjligheten att förbättra ditt material innan undervisningen börjar. Summativa bedömningar å andra sidan ger dig utfallet från hela undervisningen när den är över.

Läs mer om vikten av bedömningar och för- och nackdelar med online-bedömningar.

Användbara källor

Wikipedia