Vad är personalutbildning?

Att utbilda dina anställda är en förutsättning för en kreativ, glad och produktiv arbetsstyrka. Tyvärr avfärdar medarbetare och ledning ofta personalutbildningar som tråkiga eller onödiga. Men de är faktiskt ryggraden i din organisation. Låt oss förklara varför!

What is the definition of employee training?
Caroline
Skriven av Caroline Kommunikatör
Publicerad den
Uppdaterat den
Lästid 5 minutes

Vad är personalutbildning?

Låt oss börja med definitionen av en personalutbildning. Ibland blandas utbildning och utveckling ihop med varandra, men det finns faktiskt en liten skillnad mellan dem:

 • Personalutbildning: Som en del av din organisation förser du dina anställda med kunskaper och färdigheter för att utföra specifika uppgifter eller procedurer. Det övergripande målet? Att hjälpa dem att prestera bättre på sina nuvarande jobb. Personalutbildningar är inriktade på kortsiktiga vinster, som att lära känna de senaste produktuppdateringarna, onboarda nyanställda på CRM-systemet, eller introducera ny mjukvara för projektledning.
 • Personalutveckling: En kontinuerlig process som fokuserar på tillväxt och att tillföra långsiktigt värde till organisationen, som t.ex. ledarskapsprogram. Personalutveckling syftar inte bara till att optimera individens färdigheter för en viss roll. Istället är det en form av kontinuerligt lärande som vårdar yrkesverksamma och hjälper dem att utvecklas på sina karriärvägar. Man skulle kunna hävda att utbildningarna är ett element av personalens utveckling.

Vem behöver personalutbildningar?

Personalutbildningar är till för alla: entusiastiska nyanställda, pålitliga medarbetare och trofasta seniorer. Även anställda som är nära pensionen behöver det. Om du vill växa som organisation måste du investera i kunskap och kompetens hos din personal. Det bästa sättet att investera i ditt team är att erbjuda ett komplett utbildningsprogram för personalen. Det bör börja på deras första dag och fortsätta fram till avskedsdrinken.

Vad finns det för typer av personalutbildningar?

Vi har definierat de åtta mest populära utbildningsprogrammen som:

 • Orienteringsutbildning
 • Onboarding
 • Teknisk färdighetsträning
 • Övning i mjuka färdigheter
 • Produkt- eller serviceutbildning
 • Compliance-utbildning
 • Franchise-utbildning
 • Chefs- och ledarskapsutbildning

Du kan också läsa vår artikel om olika utbildningsmetoder för anställda och våra topp 10 ämnen för utbildning och utveckling av medarbetare.

Vilka är fördelarna med personalutbildning?

Varje typ av utbildning har sina unika fördelar, men i allmänhet resulterar personalutbildningar i följande:

Ökad arbetsglädje och medarbetarengagemang [1]

Människor vill må bra av sina jobb. Om du investerar i din personals utveckling visar du att du värdesätter dem. Det går även åt andra hållet. Värderade, nöjda och engagerade medarbetare är mer lönsamma och går den extra milen.

Ökad motivation hos anställda [2]

Alla vill undvika motivationssänkande rutiner. Om du utbildar dina anställda i nya färdigheter och kunskaper kommer de att utmanas, inspireras och motiveras. Detta resulterar i ökad fokus och produktivitet.

Det börjar med engagemang och motivation, och slutar med ökad vinst

Högre intäkter per anställd och högre vinstmarginaler [3]

Det börjar med engagemang och motivation, och slutar med ökad vinst. Med ökad kunskap och kompetens gör din personal färre misstag, de blir bättre förberedda på att hjälpa dina kunder (vilket leder till högre kundnöjdhet) och blir mer säljdrivna.

Ökad personalretention [4]

Anställda är villiga att stanna på ett företag om de har tillräckligt med lärmöjligheter och kan växa professionellt. Om inte kommer de att lämna utan att se bakåt. Att förlora anställda kommer till ett högt pris. De tar med sig all sin kunskap när de går, och du måste sedan rekrytera och utbilda ny personal.

Läs mer om för- och nackdelarna med personalutbildning.

Stöder Easy LMS personalutbildning?

Många företag är fortfarande osäkra på om det är värt att investera i utbildningsprogram, främst pga. missuppfattningen att alla utbildningsprogram är för komplicerade, detaljerade och dyra. Det blir dock oundvikligt med tiden. Man måste dokumentera och etablera processer, som utan ett dedikerat utbildningssystem kan bli en kombination av slumpmässiga dokument, videor och oorganiserade filer.

Finns det ett bättre sätt att göra detta? Det tycker vi.

90% av alla företag drar redan nytta av någon form av e-lärande idag

Easy LMS stöder online-utbildningar. De kan användas på egen hand eller som ett komplement till fysiska utbildningar. Plattformar för online-utbildningar som Easy LMS håller på att bli ett populärt val. 90% av alla företag drar redan nytta av någon form av e-lärande idag, jämfört med bara 4% år 1995 [5].

Organisationer kan använda online-utbildningar för att komplettera alla åtta utbildningsmetoder som vi listar i den här artikeln, särskilt för de teoretiska delarna.

Vill du skapa en online personalutbildning? Överväg att använda Easy LMS. Vårt onlineverktyg har alla funktioner som du behöver för att genomföra kontinuerliga personalutbildningar i hela din organisation.

Du kan upprätta en Lärportal som lagrar alla kurser och prov som dina anställda behöver skriva för att göra sina jobb effektivt. Vårt verktyg hjälper dig att hålla reda på din personals framsteg, och våra automatiseringsalternativ kommer att spara dig tid. Varumärkesanpassa det i din företagsstil, så att de inte ens vet att du använder vårt system!

Läs vidare

 1. Gallup
 2. Trainingindustry.com
 3. Cegos
 4. Huffpost
 5. e-student.org

FAQ (vanliga frågor)

 • Vad är personalutbildning?
  Personalutbildningar ger medarbetare kunskaper och färdigheter för att utföra specifika uppgifter eller procedurer. Målet är att öka medarbetarnas prestanda.
 • Vad är personalutveckling?
  Personalutveckling är en långsiktig process som fokuserar på tillväxt och mervärde för en organisation. Det är en form av kontinuerligt lärande för medarbetare som hjälper dem att utvecklas i sina karriärvägar.
 • Vem behöver personalutbildning?
  Varje anställd kan dra nytta av utbildning, även anställda som är nära pensionen.
 • Vilka är fördelarna med personalutbildning?
  Personalutbildningar skapar ökad arbetsglädje och medarbetarengagemang, ökad motivation hos medarbetarna, högre intäkter per anställd, högre vinstmarginaler och ökad personalretention.
 • Stöder Easy LMS personalutbildning?
  Ja. Med Easy LMS kan du skapa utbildningsprogram online som organisationer kan använda tillsammans med andra typer av utbildningar.

Kom igång med Easy LMS

Begär en gratis demoellerStarta gratis provperiod

Gräv djupare

Hur kartlägger man utbildningsbehoven hos sina anställda?

Hur kartlägger man utbildningsbehoven hos sina anställda?

Anställda kan vara som barn. Föräldrar med mer än ett barn kan berätta att varje barn är unikt. Det som fungerar med ett barn fungerar...

Läs mer