De bästa metoderna för online-undervisning

Nu när du vet att online-undervisning har många fördelar, så kan vi titta närmare på de bästa metoderna när det kommer till just undervisning online. Finns det ett bra och ett dåligt sätt att använda sig utav det? Vad behöver du tänka på innan du påbörjar ett program med online-undervisning?

Best practices for online learning

Förbered

Förbered dig själv, ditt material och dina elever. Sätt förväntningar. Studier visar att de institutioner som är mest framgångsrika inom online-undervisning klargjorde för eleverna varför de använde e-lärande som metod, hur metoden skulle kunna gynna eleverna, samt vad insititutionen förväntade sig från dem. När du har bestämt dig för att använda online-undervisning i din organisation (men innan du har implementerat det), så är det viktigt att du förklarar dina motiv för att börja använda e-lärande. Förklara hur det kommer att förenkla elevernas liv och hur de kommer att kunna förbättras inom sina yrken/akademiska karriärer när de har gått utbildingen. Den här förberedelsen är väsentlig för att du ska få engagerade elever när inlärningsprocessen börjar.

Organisera

Organisera inlärningsmaterialet på ett begripligt sätt. Strukturera din kurs så att den är enkel att navigera. Testa alla dina länkar för att försäkra dig om att de är aktiva och uppdaterade. Dela upp din text i mindre stycken så att de är enkla att läsa. Du kan använda dig utav punktlistor (s.k. bullet points), videofiler och bilder för att göra processen mer engagerande och intressant. Lägg till instuderingsfrågor efter en lång text eller video, för att kontrollera att eleverna förstår innehållet.

Förse användarna med support

Online-undervisning är menad att minska din arbetsbörda, inte öka den. Det förstår vi helt och hållet. Däremot är det fortfarande nödvändigt att vara tillgänglig för att hjälpa dina elever om de behöver det. Du kan ange din kontaktinformation i kursen eller introduktionssidan för provet så att dina elever kan nå dig vid behov.

Sätt mål

Online-undervisning ger elever mer autonomi, och en känsla av kontroll över inlärningsprocessen. Att ge elever fullkomlig frihet, däremot, kommer inte ge dem känslan av självstyre. De kommer antagligen känna panik när de inte vet vad det ska göra. För att kunna känna autonomi så behöver man gränser och tydliga mål. Det kan t.ex. vara aktiviteter eller prov som behöver avklaras inom en viss tidsram, så att eleven kan gå vidare till nästa steg i lärandet.

Analysera resultaten

Efter att eleven avklarat ett par mål eller steg i utbildningen så kan du börja analysera resultaten och kolla på statistiken. Detta visar inte bara elevens starka sidor, utan även hur du som lärare/utbildare kan förbättra dina undervisningsmetoder och ditt material.

Anpassa

Du kan anpassa eller uppdatera inlärningsmaterialet när du har gått igenom resultaten och fått feedback från eleverna.