Hur bedömningsuppgifter i klassrummet förbättrar inlärning

Bedömningsuppgifter tar reda på om dina mål möter elevernas undervisningsbehov. Bedömningsuppgifter i klassrummet är nödvändiga eftersom många lärare utvecklar sina egna undervisningsmetoder. Vi kommer att diskutera vikten av att ha bedömningsuppgifter i klassrummet, samt hur de kan förbättra inlärning.

Assessment in the classroom

Att förbättras är ett nyckelement när det kommer till bedömningsuppgifter i klassrummet. Bedömningsuppgifter är viktiga för utvecklingen av dina undervisningsmetoder som lärare. Bedömningsuppgifter används på fel sätt många gånger - syftet med dem är att förbättra inlärningen, dvs. inte att utvärdera eleven. En utvärdering visar var eleven inte uppnår målen, medan en bedömningsuppgift är mer positiv, och handlar om att ge eleven feedback. Läs mer om skillnaden mellan en bedömningsuppgift och en utvärdering.

Du har pluggat i en hel vecka för att få godkänt på ditt prov. Men när du skriver provet så undersöker det något helt annat än det som du har lärt dig. Detta visar att undervisningen inte har mött lärarens mål. Om ett problem som detta uppstår efter att eleverna har gjort en bedömningsuppgift så är det dags att lösa problemet. Bedömningen är en pågående process genom hela undervisningen.

När en klass har gjort en bedömningsuppgift så kommer inte eleverna att bli förvånade när de skriver provet, eftersom undervisningen uppnår deras behov. Både att lära ut och lära sig måste vara meningsfullt och möta elevernas behov. Det finns olika typer av bedömningsuppgifter. De mest populära typerna är formativa och kumulativa bedömningar. Formativa bedömningsuppgifter tar plats i början av din undervisning. Det ger läraren feedback på styrkorna och svagheterna av undervisningsmetoden, så att en vet vilka områden som behöver förbättras. Kumulativa bedömningsuppgifter tar plats när undervisningen utförs i praktiken. De uppskattar till vilken längd som de mest viktiga resultaten av undervisningen har uppnåtts.

Slutsats

Bedömningsuppgifter i klassrummet är väldigt viktiga. Läraren kan kontinuerligt utvärdera sina undervisningsmetoder med syfte att förbättra dessa.

Läs mer om Varför bedömningsuppgifter är viktiga inom utbildning.