Kunskapscentrum för bedömningsuppgifter

 • Vad är en online bedömningsuppgift? Definition

  Vad är definitionen av en online bedömningsuppgift?

  Read more

 • Vad finns det för olika typer av bedömning?

  Det finns ett flertal olika typer av bedömningar inom utbildning. Alla typer har olika syften under och efter undervisningen. Den här artikeln går igenom de typer av bedömningar som är viktigast under utvecklingen och implementeringen av din undervisning.

  Read more

 • För- och nackdelar med online-bedömningar

  Online-bedömningar, eller e-bedömningar är prov online som görs med syftet av att bedöma, mäta och dokumentera akademisk färdighet, framsteg i inlärning, förmåga att lära sig nya färdigheter eller övriga kunskapsrelaterade behov hos provtagarna. Tidigare har bedömningar ofta gjorts i pappersformat och behövdes då delas ut manuellt. Idag kan du skapa bedömningsuppgifter online, dela länken med dina användare och se deras resultat omedelbart.

  Read more

 • Bedömning vs. prov

  Begreppen bedömning och prov byts ofta ut mot varandra. Men vad är skillnaden mellan bedömning och prov? När man utvecklar sin genomgång så är det viktigt att veta skillnaden. I den här artikeln så kartlägger vi det, läs på!

  Read more

 • Bedömningsuppgifter i klassrummet

  Bedömningsuppgifter tar reda på om dina mål möter elevernas undervisningsbehov. Bedömningsuppgifter i klassrummet är nödvändiga eftersom många lärare utvecklar sina egna undervisningsmetoder. Vi kommer att diskutera vikten av att ha bedömningsuppgifter i klassrummet, samt hur de kan förbättra inlärning.

  Read more

 • Bedömningsuppgifter: metoder och strategier

  Vill du skapa bedömningsuppgifter till din undervisning? Den här artikeln går igenom metoder och strategier för att förbättra dina bedömningsuppgifter.

  Read more

 • Mål för bedömning och utvärdering

  Vad är syftet med bedömningar? Bedömningsuppgifter skiljer sig från prov i att det senare har en gräns för godkänt, medan bedömningsuppgifter kan skapa olika resultat som inte nödvändigtvis är fel eller inkorrekta. Exempel på bedömningsuppgifter är enkäter, placeringstest, personlighetstest, skicklighetsprov, osv.

  Med vårt verktyg så kan du skapa olika typer av utvärderingar, såsom frågesporter, prov och bedömningsuppgifter. I sektionen "bedömningsuppgifter" så kan du välja mellan bedömningar med flera kategorier och enkel skala.

  Read more

 • Är frågesporter formativa eller summativa?

  Frågesporter är ett sätt att testa dina elevers kunskap. Men är frågesporter formativa eller summativa? Den här artikeln kommer att definiera formativ och summativ, samt förklara när det är bäst att använda formativa och summativa bedömningar. Därefter går vi igenom vad vårt verktyg kan göra för dig om du väljer formativa eller summativa bedömningar.

  Read more

Kom igång idag!

Häng med nästan 1 miljon användare och prova på vårt fantastiska verktyg.

Påbörja din kostnadsfria provversion idag