Kunskapscentrum för bedömningsuppgifter

 • Vad är en online bedömningsuppgift? Definition

  Vad är definitionen av en online bedömningsuppgift?

  Read more

 • För- och nackdelar med online-bedömningar

  Online-bedömningar är onlineprov eller test som görs med syftet av att bedöma, mäta och dokumentera akademisk färdighet, framsteg i inlärning, förmåga att lära sig nya färdigheter eller övriga kunskapsrelaterade behov hos provdeltagarna. Tidigare har bedömningsuppgifter ofta gjorts i pappersformat och delades ut manuellt. Idag kan du skapa bedömningsuppgifter online.

  Read more

 • Bedömningsuppgifter i klassrummet

  Bedömningsuppgifter tar reda på om dina mål möter elevernas undervisningsbehov. Bedömningsuppgifter i klassrummet är nödvändiga eftersom många lärare planerar undervisningsmaterialet själva. I den här artikeln så kommer vi att diskutera vikten av att ha bedömningsuppgifter i klassrummet, samt hur de kan förbättra inlärningen.

  Read more

 • Bedömningsuppgifter: metoder och strategier

  Vill du skapa bedömningsuppgifter till din undervisning? Den här artikeln går igenom metoder och strategier som förbättrar dina bedömningsuppgifter.

  Read more

 • Mål för bedömning och utvärdering

  Vad är det främsta syftet med bedömningar och utvärderingar? Bedömningsuppgifter är annorlunda från prov eftersom prov har gränser för godkänt/icke godkänt, medan en bedömningsuppgift är ett test som kan generera utfall som inte nödvändigtvis är inkorrekta. Exempel på bedömningsuppgifter är enkäter, placeringstest, personlighetstest, skicklighetsprov, osv.

  Read more

Kom igång idag!

Gå med nästan 1 miljon deltagare och prova på vårt fantastiska verktyg.

Påbörja din kostnadsfria provversion idag