Mål för bedömning och utvärdering

Vad är syftet med bedömningar? Bedömningsuppgifter skiljer sig från prov i att det senare har en gräns för godkänt, medan bedömningsuppgifter kan skapa olika resultat som inte nödvändigtvis är fel eller inkorrekta. Exempel på bedömningsuppgifter är enkäter, placeringstest, personlighetstest, skicklighetsprov, osv.

Med vårt verktyg så kan du skapa olika typer av utvärderingar, såsom frågesporter, prov och bedömningsuppgifter. I sektionen "bedömningsuppgifter" så kan du välja mellan bedömningar med flera kategorier och enkel skala.

Objectives of assessment and evaluation

Bedömningsuppgifter med flera kategorier

I bedömningsuppgifter så hamnar varje resultat i en separat kategori. I bedömningar med flera kategorier så kan du få helt olika resultat beroende på hur provtagaren svarar på frågorna. Du kan alltså associera olika kategorier (eller olika resultat) med varje svar på en och samma fråga. Om det är ett personlighetstest så kan du ställa en enkel fråga, och beroende på svaret sätta fler eller färre poäng i en viss kategori. I slutändan är målet att se vilken kategori (eller personlighetstyp 😅) som bäst beskriver en.

Bedömningsuppgifter med enkel skala

Enkelskaliga bedömningar har också olika kategorier, men alla poängsättningar hamnar på samma skala. Enkelskaliga bedömningar används t.ex. för utvärderingar relaterade till placering, där du kan vara en nybörjare, intermediär eller avancerad elev. Beroende på ditt svar så kan alltså få högt eller lågt poäng på skalan, för en och samma fråga.

Slutsats

Du kan använda vårt online bedömningsverktyg för olika syften: för att göra olika prov med dina elever, anställda, kandidater, klienter, osv. Online-bedömningar låter både dig att lära dig mer om din målgrupp, och målgruppen att lära sig mer om sig själva - på så sätt kan de se vilka utav dina lediga positioner/produkter/tjänster passar bäst för dem. Som du ser så finns det många fördelar med online-bedömningar, så börja skapa din första bedömningsuppgift nu!

Användbara källor

Carnegie Mellon University