Fusk vid online-prov

Att skriva online-prov ökar på chanserna att fuska i jämförelse med prov i pappersformat. Vad kan du göra för att hindra dina elever från att fuska online? Att helt och hållet förhindra fusk är nog omöjligt idag med alla högteknologiska apparater överallt. Här är några av våra tips för att förebygga fusk.

Tips och knep

Slumpartade frågor

Elever får ofta frågor i samma följd när de skriver prov, vilket förenklar fusk. För att förhindra detta så kan du ställa in frågorna på provet så att de kommer i slumpartad ordning. Om frågorna är slumpmässigt utvalda så kommer inte alla elever få frågorna i samma ordning när de skriver provet.

Sätt en timer

Att fuska kräver en del tid. När elever är tillräckligt förberedda inför ett prov så tar det inte lång tid för dem att skriva in rätt svar. Elever som inte har förberett sig och ska fuska kan behöva mer tid för att skriva klart provet. En lösning kan vara att sätta en timer, antingen på hela provet eller per fråga. När tiden tickar så måste eleven skynda sig, då är det svårt att hinna fuska.

Problemorienterade frågor

Problemorienterade frågor kräver inte att man kommer ihåg grundläggande information. Att minnas grundläggande information har mestadels att göra med Blooms nivåer 1 och 2. Problemorienterade frågor kräver förståelse av spatiala färdigheter och förhållanden. Sådana svar kan inte hittas i textböcker eller på internet. Blooms nivåer 3, 4 och 5 behandlar problemorienterade frågor.

Visa inlämning

Att visa svar kan vara bra för elever, så att de vet vad de har gjort för fel. Dessvärre så kan de ge den informationen till andra elever, så det bästa alternativet kan vara att gömma alla svar.

Hur kan vårt verktyg hjälpa att förhindra fusk?

Slumpartade frågor

Vårt verktyg kan ställa frågor i slumpmässig ordning. Det är även möjligt att göra svaren på frågorna slumpmässiga. Detta gör det ännu svårare att fuska.

Sätt en timer

Det finns olika alternativ som du kan välja mellan med vårt verktyg. Du kan välja att ha ett tidsbegränsat prov, eller tidsbegränsade frågor. Ett ytterligare alternativ är att bestämma ett start- och slutdatum då deltagarna måste ha skrivit sina prov, t.ex. Provet kommer att vara tillgängligt online den 21:a april mellan 09:00 och 10:30.

Visa inlämning

Det finns flera alternativ för att visa inlämningen. Du kan välja om du vill visa en förklaring direkt efter att en fråga har besvarats, endast när svaret är inkorrekt, eller inte alls. Du kan även välja att visa alla svar när provet är slut. För att förhindra fusk så rekommenderar vi att inte visa några svar alls.

Det är inte möjligt att helt och hållet hindra elever från att fuska, men vi hoppas ändå att dessa tips kommer att göra det svårare för dina elever att fuska!