Olika typer av prov

Vare sig du gillar det eller inte så är examinationer en del av det dagliga livet, både i skolan och genom hela arbetskarriären. Alla måste skriva ett prov då och då. Det finns olika prov med olika syften, här beskriver vi olika syften för att skriva ett prov. Alla prov kan skapas med vår online provskapare.

Diagnostiskt prov

Med det här provet så kan du lära dig hur mycket dina elever redan vet om ett specifikt ämne. Du kan använda resultaten från det här provet för att planera dina lektioner, då du får reda på vilka ämnen som behöver lite extra uppmärksamhet. Diagnostiska prov ger även eleven insikt om vad han/hon skulle behöva läsa lite extra på.

Placeringsprov

Den här typen av test kan användas för att placera eleven i en lämplig klass eller nivå. Placeringsprov används t.ex. i språkklasser, innan elever delas in i olika nivåer.

Framstegsprov

Det här provet används för att mäta framsteg inom ett ämne. Det följer oftast ett diagnostiskt prov, men kan även användas på egen hand i regelbundna intervaller. Vi rekommenderar att du mäter regelbundet för att få en bättre bild av dina elevers framsteg.

Internprov

Internprov ges utav den institution där eleven går kurser.

Objektiva prov

Objektiva prov har klara rätt- eller felsvar. Alla prov med flervalsfrågor hamnar under den här kategorin. Eleverna får ett fördefinierat set med svar som de får välja mellan.

Subjektiva prov

Med den här typen av prov så måste provskaparen bedöma elevens svar. Detta händer mestadels i form av frågor med fri text eller i uppsatser.

Läs mer om skillnaden mellan ett test och ett prov.