Verktyg för online-bedömning till personal

Hur kan du använda vårt verktyg för att utföra test när du väljer mellan olika kandidater till en tjänst? Det är enkelt. Istället för att gå på magkänslan (även om vi rekommenderar det med), spendera timmar med att intervjua kandidater, eller göra test i pappersformat som behöver rättas manuellt, så kan du enkelt skapa prov och bedömningar med vårt verktyg för online-bedömning för att lära dig mer om dina kandidater.

Assessment tool for employees

Kom igång med Easy LMS

Begär en gratis demoellerStarta gratis provperiod

Onlineprov för att anställa ny personal

Om du behöver fylla en position där IT-kunskaper är ett krav, men svåra att bedöma, så kan du skapa ett onlineprov till kandidaterna. De kan genomföra provet på din arbetsplats genom att använda era datorer, eller ta med det hem och använda sina egna enheter.

Med vårt provformat så är det möjligt att välja mellan en mängd olika frågetyper, inklusive flervalsfrågor, fyll i luckorna, frågor med video-, bild- och ljudfiler, fri text (uppsatser) etc... Provet rättas automatiskt (förutom frågor med fri text), och du kan se resultaten omedelbart.

Om du arbetar med ett flertal kandidater och vill undvika fusk så är det möjligt att skapa en stor frågebank. Systemet kommer då att plocka ut ett bestämt antal frågor från banken, så att varje deltagare får en egen uppsättning av frågor på sitt prov. Du kan även lägga till en timer på dina prov, bestämma en specifik tidsram då provet är tillgängligt, begränsa tillgången till en specifik grupp av människor (med en unik länk och ett lösenord som genereras utav systemet) och mycket mer.

Använd online-bedömningar för att lära känna dina kandidater

Hur använder man egentligen vårt verktyg för online-bedömning när man anställer ny personal?

Vissa tjänster kräver mer kommunikativa färdigheter än tekniska sådana (det senare kan kanske erhållas senare). Förutom att intervjua dina kandidater så kan du mäta detta genom att be dem göra en bedömningsuppgift.

Bedömningsupggifter kan användas för att fastställa personlighetstyp, inlärningsstil, arbetsstil och mycket mer. Bedömningsuppgifter fungerar annorlunda än prov. Folk skriver ofta prov med syftet av att få godkänt, medan bedömningsuppgifter kan generera olika utfall eller resultat som kan hjälpa dig som rekryterare att lära dig saker om kandidaten som inte nödvändigtvis är "fel" eller "dåligt". Baserat på kandidaternas svar så kan du avgöra om de passar till tjänsten eller arbetsplatskulturen (eller både och). Detta kan begränsa din pool av kandidater och hjälpa dig att avgöra vilka utav dem som är bäst för dig.

Kom igång med Easy LMS

Begär en gratis demoellerStarta gratis provperiod