Verktyg för onlineuppgifter för studenter

Hur kan du ta reda på om dina elever finner nöje i dina lektioner och lär sig det som du undervisar, så att du ska kunna förbättra dina undervisningsmetoder?

Det är möjligt med ett verktyg för onlineuppgifter. Men vad är en uppgift och varför är det viktigt av att bedöma elever?

Online assessment tool for students

Kom igång med Easy LMS

Begär en gratis demoellerStarta gratis provperiod

I Glossary of Education Reform står följande: “ordet bedömningsuppgift hänvisar till en bred variation av metoder eller verktyg inom utbildning, som utbildare använder för att utvärdera, mäta och dokumentera akademisk beredskap, framsteg i inlärning, kompetensförvärv, eller elevers utbildningsrelaterade behov.”

Du kan alltså använda vårt verktyg för onlineuppgift för att skapa en enkät till dina elever efter att du har undervisat dem i ett ämne. Vad gör vårt verktyg så bra för elever?

Helt responsivt

Vårt verktyg är helt responsivt, vilket innebär att dina prov både ser stilrena ut och funkar finfint på alla olika typer av enheter - inklusive bärbara och stationära datorer, smartphones och surfplattor.

Om du har en enhet med en skärm som är kopplad till internet är du redo att sätta igång! Du kan skapa en bedömningsuppgift och dela länken med dina elever. De kan göra uppgiften under lektionstid eller hemma genom att använda sina egna enheter. Du får se deras svar och resultat och får feedback gällande hur din undervisning behöver förbättras. Detta hjälper dig som lärare att finjustera dina undervisningsmetoder och anpassa undervisningen till dina elevers behov, styrkor och svagheter.

Vilken typ av bedömningsuppgifter kan jag skapa till mina elever?

  • Förbedömningar: Du kan ge en förbedömning till dina elever i början, eller innan början på läsåret eller terminen för att lära dig mer om elevgruppen. Det kan även vara innan du börjar undervisa i ett nytt kunskapsområde. Eleverna förväntas då inte kunna allt innehåll som utvärderas i bedömningsuppgiften. Ett par exempel är: att skapa en uppgift med olika kategorier för att hjälpa dig identifiera dina elevers olika inlärningsstilar. Du kan lära känna vilka elever som har visuell, auditiv och kinestetisk inlärningsstil. Förbedömningen kan även användas som ett placeringstest, dvs. för att ta reda på vad eleverna redan vet om ett ämne.
  • Formativa bedömningar: görs under loppet av kursen eller teminen för att se vilka elever som hänger med i undervisningen, och för att se hur de reagerar på undervisningen och materialet som de har blivit tilldelade. Formativa bedömningar kan göras t.ex. precis innan ett prov, så att du kan justera provfrågorna i enlighet med elevernas nuvarande kunskapsnivå.
  • Summativa bedömningar: används för att mäta elevers respons på undervisningen och hur mycket de har lärt sig efter en bestämd tid - t.ex. i slutet på ett kapitel, en kurs, termin eller ett läsår. Som lärare kan du använda summativa bedömningsuppgifter för att utveckla din undervisning i tid till nästa undervisningsperiod.

Kom igång med Easy LMS

Begär en gratis demoellerStarta gratis provperiod