Online bedömningsverktyg för elever

Hur kan du ta reda på om dina elever finner nöje i dina lektioner och lär sig det som du undervisar, så att du ska kunna förbättra dina undervisningsmetoder?

Det är möjligt med en bedömningsuppgift. Men vad är en bedömningsuppgift egentligen?

Online assessment tool for students

I Glossary of Education Reform så står följande: “ordet bedömningsuppgift hänvisar till en bred variation av metoder eller verktyg inom utbildning, som pedagoger använder för att utvärdera, mäta och dokumentera akademisk beredskap, framsteg i inlärning, förvärvande av nya färdigheter, eller elevers utbildningsrelaterade behov.”

Du kan alltså använda vårt online bedömningsverktyg för att skapa en enkät till dina elever efter att du har undervisat dem i ett ämne. Vad gör vårt redskap så bra för elever?

Fullkomligt responsivt

Vårt verktyg är inställt så att det är "fullkomligt responsivt", vilket betyder att dina prov både ser stilrena ut och funkar finfint på alla olika typer av enheter - inklusive bärbara och stationära datorer, smartphones och surfplattor.

Om du har en enhet med en skärm som är kopplad till internet så är du redo att sätta igång! Du kan skapa en bedömningsuppgift och dela länken med dina elever. De kan göra uppgiften under lektionstid eller hemma genom att använda sina egna enheter. Du får tillgång till deras svar och resultat och får feedback gällande hur din undervisning behöver förbättras. Det hjälper dig som lärare att finjustera dina undervisningsmetoder och anpassa undervisningen till dina elevers behov, styrkor och svagheter.

Vilken typ av bedömningsuppgifter kan jag skapa till mina elever?

  • Förhandsbedömningar: Du kan ge en förhandsbedömning till dina elever i början, eller innan början på läsåret eller terminen för att lära dig mer om elevgruppen. Det kan även vara innan du börjar undervisa i ett nytt kunskapsområde. Eleverna förväntas då inte kunna allt innehåll som utvärderas i bedömningsuppgiften. Ett par exempel på den här typ av bedömning är: att skapa en uppgift med olika kategorier för att hjälpa dig identifiera dina elevers olika inlärningsmetoder. Du kan lära känna vilka elever som har visuell, auditiv och kinestetisk inlärningstyp. Förhandsbedömningen kan även användas som ett placeringstest, dvs. för att ta reda på vad eleverna redan vet om ett ämne.
  • Formativa bedömningar: Dessa görs under loppet av kursen eller teminen för att se vilka elever som hänger med i undervisningen, och för att se hur de reagerar på undervisningen och materialet som de har blivit tilldelade. Formativa bedömningar kan göras t.ex. precis innan ett prov, så att du kan justera provfrågorna i enlighet med elevernas nuvarande kunskapsnivå.
  • Summativa bedömningar: Dessa används för att mäta elevers respons på undervisningen och hur mycket de har lärt sig efter en bestämd tid - t.ex. i slutet på ett kapitel, en kurs, termin eller ett läsår. Som lärare kan du använda summativa bedömningsuppgifter för att utveckla din undervisning i tid till nästa undervisningsperiod.

Är du redo att börja spana dina bedömningsuppgifter? Klicka här för att komma igång!