Online bedömningsverktyg för personal

Hur skulle du kunna använda vårt verktyg för att utföra test när du väljer mellan olika kandidater för ett jobb? Det är enkelt. Istället för att gå på magkänslan (även om vi rekommenderar det med 😅), spendera timmar med att intervjua kandidater, eller göra test i pappersformat som behöver rättas manuellt, så kan du enkelt skapa prov och bedömningar med vårt online bedömningsverktyg för att lära dig mer om dina kandidater.

Online employee assessment tool

Online-prov för att anställa ny personal

Om du behöver fylla en position där IT-kunskaper krävs, men är svåra att bedöma, så kan du skapa ett online-prov och låta kandidaterna göra det. De kan göra provet på din arbetsplats genom att använda dina datorer, eller ta med det hem och använda sina egna enheter.

Med vårt format för prov så är det möjligt att välja mellan en mängd olika frågetyper, inklusive flervalsfrågor, fyll i luckorna, frågor med video-, bild- och ljudfiler, fri text (uppsatser) och mycket mer... Provet rättas automatiskt (förutom frågor med fri text), och du kan se resultaten omedelbart.

Om du arbetar med ett flertal kandidater och vill undvika fusk så är det möjligt att skapa en stor frågebank. Systemet kommer då att plocka ut ett bestämt antal frågor från banken, så att varje deltagare får en egen uppsättning med frågor på sitt prov. Du kan även lägga till en tidtagare på dina prov, bestämma en specifik tidsram då provet är tillgängligt, begränsa tillgången till en specifik grupp av människor (med en unik länk och ett lösenord som genereras utav systemet) och mycket mer.

Att använda online-bedömningar för att lära dig mer om dina kandidater

Hur använder man egentligen vårt online bedömningsverktyg för att anställa ny personal?

Vissa jobb kräver mer sociala förmågor än tekniska (det senare kan kanske skaffas med tiden). Förutom att intervjua dina kandidater för att lära dig mer om dem så kan du låta dem göra en bedömning för att mäta deras sociala förmåga.

Bedömningar kan användas för att fastställa personlighetstyp, inlärninstyper, arbetsstil och mycket mer. Bedömningar funkar även annorlunda i jämförelse med prov. Folk gör ofta prov med syftet av att få godkänt på dem, medan bedömningar genererar olika utfall eller resultat. Detta kan hjälpa dig som rekryterare att lära dig saker om kandidaten som inte nödvändigtvis är "fel" eller "dåligt". Baserat på kandidatens svar så kan du avgöra om han/hon passar till jobbet eller kulturen på arbetsplatsen (eller både och). Detta kommer att begränsa din pool av kandidater och hjälpa dig att avgöra vilka utav dem som är bäst för dig.