Verktyg för lämplighetstest

När du rekryterar och anställer nytt folk för en ledig tjänst i en organisation så kan du administrera lämplighetstest (pre-employment assessment) i syfte av att lära dig mer om dina kandidaters personlighet, styrkor och svagheter. På så sätt kan du förse rekryterarna med information om hur de kan positioneras rätt i en organisation.

 

Assessment tool for pre-employment

Kom igång med Easy LMS

Begär en gratis demoellerStarta gratis provperiod

Vad är lämplighetstest?

Lämplighetstest (eller pre-employment assessment som det heter på engelska) är test som har i syfte att bedöma eller ta reda på en persons bakgrund, erfarenhet, personlighet, preferenser, arbets- och kommunikationsstil och mycket mer. Dessa typer av tester kan vara användbara när du har en ledig tjänst som kräver specifika sociala förmågor som inte kan bedömas under korta intervjuer, speciellt om du har många intervjuer varje dag. 

Olika typer av lämplighetstest

Det finns olika typer av lämplighetstest som du kan skapa. Personlighetstest som skapas med flera kategorier (som var och en associeras med olika svar på frågor) genererar ett specifikt resultat, vilket kan användas för att få insikter om deltagarens styrkor och svagheter. På så sätt får du en bild av vilken kandidat som passar bäst för jobbet på företaget.

Enkelskaliga bedömningar visar deltagarens resultat inom en skala på t.ex. nybörjare till avancerad. Dessa test kan användas för att mäta en potentiell nyanställds kunskapsnivåer inom ett ämne, eller dennes erfarenhet. Resultaten från olika kandidater kan jämföras för att hjälpa dig välja den bästa utav dem.

Varför använda ett lämplighetstest?

Även om magkänslan är viktig när man tar beslut om att anställa någon, så kan det bli svårare och svårare att göra det i takt med att organisationen växer och anställningsbeslut måste tas snabbt.

Ett starkt bedömningsverktyg låter dig skapa funktionella bedömningar som hjälper dig effektivisera dina anställningsprocesser, och filtrera de bästa kandidaterna för mer fördjupade intervjuer längre fram.

Vår mjukvara för lämplighetstest

Med Easy LMS så kan du skapa bedömningar med flera kategorier som kan användas för personlighet- och karriärtest, samt även bedömningar med en enkel skala som kan användas för nivåtest.

Kom igång med Easy LMS

Begär en gratis demoellerStarta gratis provperiod