Verktyg för lämplighetstest

När du rekryterar till en ledig tjänst i en organisation kan du administrera lämplighetstest i syfte att lära dig mer om dina kandidaters personlighet, styrkor och svagheter. På så sätt kan du förse rekryterarna med information om hur kandidaterna bäst positioneras i en organisation.

Assessment tool for pre-employment

Kom igång med Easy LMS

Begär en gratis demoellerStarta gratis provperiod

Vad är lämplighetstest?

Lämplighetstest ('pre-employment assessment' som det heter på engelska) är test som har i syfte att bedöma eller ta reda på en persons bakgrund, erfarenhet, personlighet, preferenser, arbets- och kommunikationsstil och mycket mer. Lämplighetstest kan vara användbara när du har en ledig tjänst som kräver specifika sociala förmågor som inte kan bedömas under korta intervjuer, speciellt om du har många intervjuer varje dag. 

Olika typer av lämplighetstest

Det går att skapa flera olika typer av lämplighetstest med vårt verktyg. Personlighetstest t.ex. kan skapas med flera kategorier associerade med varje svar på en fråga, som genererar ett visst resultat. Dessa kan användas för att få insikter om deltagarens styrkor och svagheter. På så sätt får du en bild av vilken kandidat som passar bäst för jobbet på ditt företag.

Enkelskaliga uppgifter visar deltagarens resultat på en skala om t.ex. nybörjare till avancerad. Dessa test kan användas för att mäta en potentiell nyanställds kunskapsnivåer inom ett ämne, eller dens erfarenheter. Resultaten från olika kandidater kan jämföras för att hjälpa dig välja den bästa av dem.

Varför använda ett lämplighetstest?

Även om magkänslan är viktig när man tar beslut om att anställa någon kan det bli svårare och svårare att göra det i takt med att organisationen växer och anställningsbeslut måste tas snabbt.

Ett starkt bedömningsverktyg låter dig skapa funktionella uppgifter som hjälper dig effektivisera dina anställningsprocesser, och filtrera de bästa kandidaterna för mer fördjupade intervjuer längre fram.

Vårt verktyg för lämplighetstest

Med Easy LMS kan du skapa uppgifter med flera kategorier som kan användas för personlighets- och karriärtest, samt uppgifter med en enkel skala som kan användas för nivåtest.

Kom igång med Easy LMS

Begär en gratis demoellerStarta gratis provperiod