Verktyg för onlineuppgifter till lärare

I den här artikeln går vi igenom varför lärare bör använda det här verktyget, samt varför det är viktigt att använda bedömningar och uppgifter med studenter.

Online assessment tool for teachers

Kom igång med Easy LMS

Begär en gratis demoellerStarta gratis provperiod

Vad är ett verktyg för onlineuppgifter?

Vad betyder onlineuppgift egentligen? Målet med en onlineuppgift är att lära känna dina deltagare inom ett visst ämne eller få ett övergripande intryck av studentens prestanda. Utbildningsrelaterade uppgifter är en systematisk process av att dokumentera och använda empirisk data för att förbättra kunskaper, färdigheter, inställningar och övertygelser hos studenter. Genom att göra uppgifter ser lärare till att studenternas kunskaper inom ett område utvecklas.

Vårt verktyg har två typer av uppgifter: uppgifter med flera kategorier och enkelskaliga uppgifter. Det är ingen skillnad i hur du testar dina elever med respektive uppgift. Du kan välja mellan olika frågetyper i vårt verktyg: flervalsfrågor, fri text, kryssboxar, dropdown-listor, skalor och t.o.m. frågor med bildsvar.

Du kan fylla i upp till 10 (!) olika svarsalternativ, men du behöver såklart inte använda alla av dem. För varje svar kan du tillskriva ett antal poäng, och lägga till en kategori som svaret hamnar i. Detta kan verka överväldigande, men vi kan gå igenom ett exempel som demonstrerar vad vi menar. Du vill exempelvis att dina elever ska arbeta tillsammans med varandra, och behöver veta vilka typer av elever som finns i varje grupp (du kanske vill ha ledare och "följare" i varje grupp). Du ställer frågor om ledarskap och gruppsamarbete, och om det finns svar som är utmärkande för ledare kan du tillskriva fler poäng till de svaren.

Med den enkla skalan är det enklare att testa hur elever hanterar undervisningen som du har skapat. Du testar alltså ifall eleverna verkligen lär sig det som de ska lära sig. Läs mer om de två olika bedömningarna nedan:

Skillnaden mellan bedömningar med flera kategorier och enkelskalig kategori är hur slutresultatet demonstreras. Med flera kategorier kan en person se hur många poäng som den har överlag, samt hur många poäng per kategori. Bedömningar med flera kategorier är enklare att använda när kategorierna är nominella. Exempel på nominella kategorier är: jobb och personlighetstyper.

När din kategori är en ordinal skala är en enkelskalig bedömningstyp att föredra :) Med en enkelskalig kategori kommer du att se en bar med resultatet när elever gör klart din bedömning. Exempel på ordinal skala kan vara: vilken typ av löpare man är (nybörjare-mellan-expert). Med vårt verktyg är det enkelt att skapa bedömningar. Du får resultaten med ett klick, och kan exportera dem till en Excel-fil. Börja använda vårt verktyg nu!

Kom igång med Easy LMS

Begär en gratis demoellerStarta gratis provperiod