Afkijken bij online examen

Bij online examens is de kans op afkijken groter dan bij schriftelijke examens. Wat kun je doen om dit tegen te gaan? Je kan afkijken nooit helemaal tegen gaan met alle geavanceerde technologie vandaag de dag. Wij hebben een aantal tips en tricks die helpen bij het voorkomen van afkijken.

Een aantal tips en tricks

De vragen in willekeurige volgorde zetten

Tijdens het maken van tests, staan de vragen vaak in dezelfde volgorde. Dit maakt het makkelijker om af te kijken. We willen natuurlijk niet dat dit gebeurt. Om dit tegen te gaan, kun je de vragen in willekeurige volgorde zetten. Dus, schud de vragen door elkaar! Studenten zullen dan niet dezelfde volgorde van vragen krijgen tijdens hun examen.

Stel een timer in

Afkijken kost tijd. Als studenten voldoende voorbereid zijn op hun examen, hoeven ze niet erg lang na te denken over een vraag. Onvoorbereide (afkijkende!) studenten kunnen langer werk hebben om hun examen af te ronden. Een oplossing kan zijn: het instellen van een timer. Je kan een timer instellen voor het hele examen of per vraag. Dus schiet op, de tijd tikt weg! Geen tijd om af te kijken.

Probleemgerichte vragen

Probleemgerichte vragen gaan niet alleen uit van het herinneren van basis informatie. Het herinneren van basis informatie bestaat voornamelijk in Bloom's level 1 en 2. Probleemgerichte vragen vereisen begrip van ruimtelijke processen en verbanden. De antwoorden kunnen niet zomaar gevonden worden in een lesboek of op internet. Probleemgerichte vragen worden behandeld in Bloom's level 3, 4 en 5.

Inzage

Antwoorden inzien is waarschijnlijk goed voor studenten, zodat ze weten wat ze fout hebben gedaan. Maar ze kunnen deze informatie doorspelen naar andere studenten. Misschien is de beste optie wel om alle antwoorden te verbergen.  

Hoe kan onze tool afkijken voorkomen?

Zet de vragen in willekeurige volgorde

Onze tool kan vragen in willekeurige volgorde zetten. En niet alleen de vragen, maar ook de antwoorden op de vragen. Dit maakt het nog moeilijker om af te kijken.

Stel een timer in

Je kan uit verschillende opties kiezen bij gebruik van onze tool. Je kan kiezen voor een tijdslimiet per examen of per vraag. Een extra optie is het instellen van een start- en einddatum voor een examen. Bijvoorbeeld: het examen zal online staan op 21 april van 9.00 tot 10.30 uur. 

Inzage

Er zijn meerdere mogelijkheden als het gaat om inzage. Je kan ervoor kiezen uitleg te geven direct nadat de vraag is beantwoord, helemaal geen uitleg te geven of alleen uitleg te geven als het antwoord onjuist is. Een andere optie is om alle antwoorden te laten zien na afloop van het examen. Nogmaals, om afkijken te voorkomen, is het beter de antwoorden helemaal niet te laten zien.

Afkijken kan nooit totaal voorkomen worden. Maar ik hoop dat deze tips en tricks helpen om afkijken minder makkelijk te maken voor studenten!

Nuttige bronnen

Faculty Development and Instructional Design Center