Vad är Scorm? Definition och förklaring

What is Scorm

Vad betyder Scorm?

Vad betyder Scorm och vad står det för? Scorm är en förkortning och står för Shareable Content Object Reference Model. Scorm är ett specifikt sätt att konstruera utbildningsplattformar och kurs- och träningsmaterial så att det kan delas med andra Scorm-kompatibla system. Med andra ord så låter Scorm dig paketera ditt innehåll och dela det med andra system.

Vad är Scorm? En kort historia

Innan vi dyker djupare in i definitionen av Scorm så ska vi börja med en kort historia. Scorm utvecklades av 'Advanced Distributed Learning (ADL) initiative' som det amerikanska försvarsdepartementet (DoD) kommissionerade. Scorm är inte en öppen standard, även om det ofta misstas för det. Det är allmänt accepterat och är därför defacto-standarden. Men det är inte en öppen standard.

Det finns tre olika versioner av Scorm:

  • Scorm 1.1: den första versionen som släpptes i januari 2001. Inte allmänt accepterat.
  • Scorm 1.2: den andra, förbättrade versionen av 1.1. Denna version löste många problem som den tidigare upplagan haft, samtidigt som den slog igenom i stor utsträckning. Släpptes i oktober 2001.
  • Scorm 2004: en mer avancerad version av Scorm utvecklades för att stödja sekvensering av innehåll med olika vägar som användaren kunde ta. Släpptes i januari 2004.

Som vi kan se så är Scorm från den tidiga internet-åldern.

Vad är ett Scorm-paket?

Vad är ett Scorm-paket? Ett Scorm-paket är en XML-fil som innehåller information för att sätta igång en kurs i ett Scorm-kompatibelt LMS.

Vad är ett Scorm-kompatibelt LMS?

Vad betyder Scorm-kompatibelt? Ett Scorm-kompatibelt LMS (utbildningsplattform) kan acceptera vilket innehåll som helst som också är Scorm-kompatibelt, för att sedan göra detta innehåll tillgängligt till användarna av LMS:et.

Scorm API

I Scorm 2004-versionen så hade en ny del lagts till för att beskriva körningstid för API, samt en datamodell för kommunikation mellan innehållsobjekt och utbildningsplattformer.

Scorm vs Tin Can API

Scorm kontra Tin Can. Scorm utvecklades för ett årtionde sedan. Tiderna har ändrats och utbildningspedagogers krav därmed. I 2011 så lanserades nästa generation av Scorm, Tin Can API. Tin Can är alltså den nya Scorm, som i april 2013 bytte namn till Experience API (många kallar det fortfarande för Tin Can API). Även Tin Can var kommissionerat av det amerikanska försvarsdepartementet (DoD), och är därmed inte en öppen standard.

Nackdelen med Scorm

Scorm låter jättebra. Att dela innehåll med andra system, vem vill inte det? Ganska många, faktiskt. Hur ofta byter man system, eller delar ut innehåll till andra organisationer eller utbildningsplattformar?
Scorm begränsar även LMS-utvecklare enligt sin egen standard, vilket är ett problem eftersom deras system är så gammalt att det inte tar hänsyn till allt nytt och innovativt som händer där ute. Att lägga till Scorm-support för att bli ett Scorm-kompatibelt LMS betyder att man lägger till en hel del kod, och därmed kostnader för att utveckla ett LMS. Pengarna som går till det kan därmed inte blir spenderade på annat som är viktigt.

Scorm och Easy LMS

Till sist kommer vi till ämnet om Scorm och LMS. För majoriteten av våra kunder så är inte Scorm så viktigt, man vill bara enkelt kunna skapa stilrena, intresseväckande och effektiva kurser så att ens elever börjar lära sig. Vi är alltså inte helt Scorm-kompatibla. För våra företagskunder så erbjuder vi möjligheten att skapa ett Scorm-paket av kurserna i vårt system, så att de kan använda våra kurser i andra Scorm-kompatibla system. Vårt online LMS stödjer inte import av Scorm-filer från andra LMS-system.

Vill du lära dig mer?

Vill du veta mer om vår utbildningsplattform? Boka in en LMS demo