Integritetspolicy

Den här integritetspolicyn beskriver sättet som Easy LMS B.V. ("EasyLMS") samlar, använder, bevarar, visar och på andra sätt behandlar personuppgifter från sina kunder och besökare på hemsidan (var och en, en "Användare"). EasyLMS är "kontrollanten" av Användarens personuppgifter, såsom definieras i "GDPR", European General Data Protection Regulation.

Användare som har registrerat sig på vår hemsida ("Webbsida") kan skapa innehåll på Webbsidan, Användarens deltagare ("Deltagare") kan få tillträde till och använda innehållet. Med hänsyn till Deltagarnas personuppgifter så betraktas EasyLMS som "processor" såsom definierat i GDPR-lagen. EasyLMS villkor täcker EasyLMS hantering av Deltagarnas personuppgifter.  

Vilka personuppgifter samlar vi?

Vi samlar och använder följande personuppgifter från våra Användare:

 • Användarnamn (obligatoriskt)
 • Din e-postadress (obligatoriskt)
 • Ditt lösenord (obligatoriskt, däremot så täcks ditt lösenord av asterisker så att varken vi eller någon annan kan läsa det)
 • Namnet på ditt företag
 • Landet där du eller ditt företag befinner sig (obligatoriskt)
 • Ditt telefonnummer
 • Betalningsinformation (transaktioner ifall du har en betald prenumeration)
 • Språk
 • Din användardata, inklusive aktiviteten på ditt konto och innehållet som du har skapat
 • Din korrespondens med oss
 • Dina svar på enkäter om våra tjänster
 • Om du inte är en juridisk person: fakturering- och prenumerationsinformation
 • Cookie-ID

Måste du tillhandahålla vissa personuppgifter?

Ja, vi kräver alla obligatoriska personuppgifter som visas ovan för att kunna slutföra och genomföra avtalet som vi har med dig, samt fullfölja våra juridiska skyldigheter gällande administration och skatter. Om du inte vill tillhandahålla dessa personuppgifter så kan vi inte slutföra avtalet med dig.

Vad använder vi de samlade personuppgifterna till?

Vi använder personuppgifterma i följande syften:       

 • För att göra det möjligt för dig att registrera dig och ha ett konto (användare / profilnamn, e-postadress)
 • För att möjliggöra att du ser din kontoaktivitet och innehållet som du har skapat
 • För att säkra ditt konto (lösenord)
 • För att skicka en e-postbekräftelse på din beställning
 • För att behandla din beställning och betalning
 • För att veta vilket land du befinner dig i, för fakturering, för att veta din tidszon för att kunna ge dig support och för att kunna identifiera ditt telefonnummers landskod (ditt eller ditt företags land)
 • För att kunna erbjuda våra tjänster till dig
 • I administration- och skattesyfte
 • För att skicka uppdateringar på tjänster via e-post
 • För att hålla dig uppdaterad gällande våra tjänster och/eller vårt företag via e-post
 • För att kunna kommunicera med dig och förse dig med support
 • För att förbättra våra tjänster och användarvänlighet (enkäter)
 • För att veta mer om besökarna på vår hemsida och förbättra hemsidans användarvänlighet (vi använder bara funktionella och analytiska cookies som inte kräver medgivande)
 • För att veta mer om våra kunder och deras användande av våra tjänster
 • För att bibehålla ett kommersiellt förhållande med våra kunder

På vilka juridiska grunder använder vi dina personuppgifter?

Vi använder dina personuppgifter för att kunna fullfölja och utföra det avtal som vi har med dig, för att fullfölja våra juridiska skyldigheter och utav vårat legitima intresse. Dessa legitima intressen framförs i denna integritetspolicy.

Vi kan be om medgivande att använda dina personuppgifter på olika specifika sätt.

Vem delar vi dina personuppgifter med?

Vi varken säljer, byter eller hyr ut dina personuppgifter till andra parter.

Vi använder leverantörer av tredjepartstjänster för att hjälpa oss bedriva tjänsterna:

 • Vi använder en internetleverantör för att hosta webbsidan och vår e-postfunktion
 • Vi använder en leverantör för a-posttjänster för att skicka utskicka via e-post
 • Vi använder ett online-verktyg för att kommunicera med våra kunder när de ber oss om support
 • Vi använder ett verktyg för online-chatt för att låta användare på webbsidan chatta med oss online
 • Vi använder leverantörer av betalningstjänster för att hantera kunders betalningar (leverantörer av betalningstjänster som kunder använder genom sina egna konton är ej våra)
 • Vi använder ett online CRM-system (customer relationship management)
 • Vi använder en leverantör av tjänster för att analysera våra kunders användande av tjänsten

Vi kan tillfälligtvis bli lagligt förpliktade till att dela vissa personuppgifter med ett statligt verk eller utomstående.

Hamnar dina personuppgifter utanför EES?

Ja, vi flyttar dina personuppgifter utanför det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EES).

Vår internetleverantör, e-posttjänst, support-verktyg, chatt-verktyg och analytiska leverantörer befinner sig i USA och har ett s.k. Privacy Shield certification (www.privacyshield.gov), dvs. ett integritetskydd. Vi har slutfört fullständiga bestämmelser i kontrakten med vår CRM systemtjänstleverantör, som också befinner sig i USA. Vår leverantör av betalningstjänst befinner sig i Nederländerna. Kontakta oss genom kontaktinformationen i slutet på den här integritetspolicyn om du vill ha mer information eller dokumentation på lämpliga skydd för transfer.

Om du själv befinner dig utanför EES och får tillgång till och mottager egna dina egna personuppgifter, så kommer kommer data att transfereras till dig i syfte av att fullfölja och genomföra avtalet som vi har med dig och ditt företag.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar personuppgifterna i ditt konto så länge du har ett registrerat konto hos oss och två år därefter. Personuppgifterna i din finansiella administration sparas under en max-period på sju år. Vår korrespondens med dig sparas under en max-period på sju år. Cookie-ID sparas i 12 månader.

Vi kan tillfälligtvis behöva spara dina personuppgifter under längre perioder, t.ex. om detta är nödvändigt i förhållande till rättsliga förfaranden som involverar dig, eller en laglig skyldighet som ålagts oss.

Vilka rättigheter har du?

Enligt GDPR så har du följande rättigheter avseende dina personuppgifter:

 • Att be om tillgång och en kopia på dina personuppgifter;
 • Att få information om sättet som vi behandlar dina personuppgifter;
 • Att få felaktiga personuppgifter rättade;
 • Att få ofullständiga personuppgifter kompletterade, med hänsyn till anledningen som de samlades och/eller användes;
 • Under vissa omständigheter att få dina personuppgifter raderade;
 • Under vissa omständigheter att begränsa dina personuppgifter;
 • Under vissa omständigheter göra invändningar emot viss användning av dina personuppgifter;
 • Om du har gett medgivande, att återkalla ditt medgivande, utan att påverka rättsligheten av tidigare behandling baserat på ditt medgivande;
 • Om du har tillhandahållit eller skapat personuppgifterna själv, och behandligen är baserad på ditt medgivande eller fullföljandet och/eller utförandet av avtalet med dig, och personuppgifterna är behandlade automatiskt: att få dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt och maskinläsbart format och få rätten att överföra uppgifterna till en annan kontrollant;
 • Att lämna in ett klagomål med en behörig dataskyddsmyndighet.

I vissa fall kan vi vägra att gå med på dina önskemål. Vi kommer då att informera dig om anledningen till avslaget. Vi kommer inte att ha de obligatoriska personuppgifterna för att kunna genomföra avtalet med dig, vilket vi kommer att meddela dig.

Om du har frågor, önskemål eller klagomål gällande dina personuppgifter, var vänlig och använd kontaktuppgifterna nedan.

Hur du kontaktar oss

Om du har frågor, önskemål eller klagomål om den här Integritetspolicyn gällande dina personuppgifter, kontakta oss gärna på:

Easy LMS B.V.
Oude Delft 48
2611 CD Delft 
The Netherlands
+31 15 790 00 12
info@easy-lms.com

Ändringar till den här Integritetspolicyn

Detta dokument uppdaterades senast den 24 februari 2021.

Vi förbehåller oss rätten att uppdatera den här integritetspolicyn. Vi kommer att meddela dig om viktiga ändringar på den Integritetspolicyn genom att skicka en avisering till dig genom Hemsidan.

Observera att den svenska översättningen endast är avsedd för att förenkla läsningen och att det engelska originalet av den här integritetspolicyn är ledande.

Kom igång idag!

Gå med nästan 1 miljon deltagare och prova vårt fantastiska verktyg.

Starta din provperiod idag