Verktyg för onlineuppgifter till anställda

Hur kan du använda vårt verktyg för att utföra test när du väljer mellan olika kandidater till en tjänst? Det är enkelt. Istället för att gå på magkänslan (även om vi rekommenderar det med), spendera timmar med att intervjua kandidater, eller göra test i pappersformat som behöver rättas manuellt kan du enkelt skapa prov och bedömningar med vårt verktyg för onlineuppgifter för att lära dig mer om dina kandidater.

Assessment tool for employees

Kom igång med Easy LMS

Begär en gratis demoellerStarta gratis provperiod

Onlineprov för att anställa ny personal

Om du behöver rekrytera till en position där tekniska kunskaper är ett krav, men svåra att bedöma, kan du skapa ett onlineprov till dina kandidater. De kan genomföra provet på din arbetsplats genom att använda era datorer, eller ta med det hem och använda en egen enheter.

Med vårt provformat är det möjligt att välja mellan en mängd olika frågetyper, inklusive flervalsfrågor, fyll i luckorna, frågor med video-, bild- och ljudfiler, fri text (uppsatser) etc... Provet rättas automatiskt (förutom frågor med fri text), och du kan se resultaten omedelbart.

Om du arbetar med flera kandidater och vill undvika fusk är det möjligt att skapa en stor frågebank. Systemet kommer då att plocka ut ett bestämt antal frågor från banken, så att varje deltagare får en unik uppsättning av frågor till sitt prov. Du kan även lägga till en timer på dina prov, bestämma en specifik tidsram då provet är tillgängligt, begränsa tillgången till en specifik grupp av människor (med en unik länk och ett lösenord som genereras utav systemet) och mycket mer.

Använd onlineuppgifter för att lära känna dina kandidater

Hur kan du använda onlineuppgifter när du anställer ny personal?

Vissa tjänster kräver mer kommunikativa än tekniska färdigheter (dessa kan kanske erhållas senare). Förutom att intervjua dina kandidater kan du mäta deras färdigheter genom att ge dem en uppgift.

Uppgifter kan användas för att fastställa vilken personlighetstyp, inlärningsstil och arbetsstil som kandidaten har, och mycket mer. De fungerar lite annorlunda än examinationer. Ett prov skrivs med syftet att få godkänt, medan uppgifter kan generera olika utfall eller resultat som kan hjälpa dig som rekryterare att lära dig saker om kandidaten som inte nödvändigtvis är "fel" eller "dåligt". Baserat på kandidatens svar kan du avgöra om de passar till tjänsten eller företagskulturen (eller både och). Detta kan begränsa din pool av kandidater och hjälpa dig att avgöra vilka utav dem som är bäst för dig.

Kom igång med Easy LMS

Begär en gratis demoellerStarta gratis provperiod