מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות זו מתארת את האופן בו Easy LMS B.V. (“EasyLMS”) אוספת, משתמשת, ושומרת תהליכים של הנתונים האישיים שנאספו מלקוחותיו וממבקרי האתר (כל אחד הוא ״משתמש"). EasyLMS ״שולט״ במידע האישי של המשתמשים, כפי שמוגדר באסדרה הכללית להגנה על מידע (GDPR).

משתמשים שנרשמו לפתוח חשבון באתר שלנו (״אתר״) יכולים ליצור באתר תוכן, בו יוכלו להשתמש משתתפיו של המשתמש (״משתתפים״). לגבי נתונים אישיים של המשתתפים, EasyLMS נחשב ל ״מעבד״ כפי שהוגדר ב GDPR. תנאי השימוש של EasyLMS מכסים את עיבוד המידע האישי של המשתתפים על ידי EasyLMS.

איזה מידע אישי אנחנו אוספים?

אנחנו אוספים ומשתמשים במידע הבא אודות משתמשינו:

 • שם משתמש (חובה)
 • כתובת הדוא״ל (חובה)
 • סיסמה (חובה, אך אנחנו מערבבים אותה כך שהמידע לא קריא לנו או לאף אחד אחר)
 • שם החברה
 • מדינה (חובה)
 • מספר הטלפון
 • פרטי תשלום (להערבת כספים במקרה של מנוי בתשלום)
 • שפה מועדפת
 • מידע המשתמש, כולל פעולות בחשבון והתוכן שנוצר
 • התכתבויות איתנו
 • תגובות לסקרים אודות השירות שלנו
 • ישות חוקית: חשבוניות ופרטי המנוי
 • Cookie ID

האם אתה מחוייב לספק נתונים אישיים מסוימים?

כן, אנחנו דורשים את הנתונים האישיים המחייבים שמפורטים לעיל על מנת שנוכל להשלים ולבצע את ההסכם איתך ולמלא את חובותינו המשפטיות לצרכי מנהל ומיסים. אם לא תספק את הנתונים האישיים האלו, לא נוכל להשלים את ההסכם איתך.

במה אנחנו משתמשים בנתונים האישיים שנאספו?

אנחנו משתמשים בנתונים האישיים למטרות הבאות:

 • לאפשר לפתוח חשבון ולתחזק אותו (שם משתמש, שם פרופיל, כתובת דוא״ל)
 • לאפשר לראות את פעולות החשבון ואת התוכן שנוצר
 • לאבטח את החשבון (סיסמה)
 • לשלוח אישור הזמנה בדוא״ל
 • לעבד את ההזמנות והתשלומים
 • לדעת באיזו מדינה החשבון פועל למטרת חשבוניות, לדעת את אזור הזמן למטרות תמיכה ולזהות את קידומת מספר הטלפון של המדינה (המדינה שבה החשבון או החברה נמצאים).
 • אפשרות להציע את שירותינו
 • לצרכי מנהל ומיסים
 • לשליחת עדכוני שירות בדוא״ל
 • עדכונים בכל הקשור לשירות שלנו ו/או החברה שלנו באמצעות דוא״ל
 • יכולת לתקשר ולהציע תמיכה
 • לשיפור השירותים שלנו למשתמשים (סקרים)
 • לדעת עוד על מבקרי האתר שלנו ולשפר את חווית המשתמש באתר (אנחנו משתמשים רק בקוקיז פונקציונלים ובקוקיז אנלטים שעבורם לא נדרשת הסכמה)
 • לדעת עוד על המשתמשים שלנו והשימוש שלהם בשירותים שלנו
 • לשמור על יחסים מסחריים עם לקוחותינו

על איזה בסיס משפטי אנחנו משתמשים בנתונים האישיים?

אנחנו משתמשים בנתונים האישיים על מנת שנוכל להשלים ולבצע את ההסכם שיש לנו, למלא את המחויבויות המשפטיות שלנו ובשביל האינטרסים הלגיטמים שלנו. האינטרסים הלגיטימים האלו מפורטים במדיניות הפרטיות הזו..

אנחנו יכולים לבקש הסכמה עבור סוגים מסויימים של שימושים בנתונים הפרטיים שלך.

עם מי אנחנו משתפים את הנתונים האישיים?

אנחנו לא מוכרים, מחליפים או שוכרים את הנתוניים האישיים לאחרים.

אנחנו משתמשים בספקי גוף שלישי על מנת שיסיעו לנו בתפעול השירותים:

 • אנחנו משתמשים בספק אינטרנט שיחזיק את האתר ואת פונקציונליות הדוא״ל
 • אנחנו משתמשים בספק שירותי דואר על מנת שישלח הודעות בדוא״ל
 • אנחנו משתמשים בכלי מקוון לתקשר עם לקוחותינו כאשר הם מבקשים תמיכה
 • אנחנו משתמשים בכלי צ׳אטים (שיחות) מקוון על מנת לאפשר למשתמשים באתר לשוחח איתנו ברשת
 • אנחנו משתמשים בספקי שירותי תשלום על מנת שיעבד את תשלומי הלקוח (ספקי תשלומים שבהם משתמשים לקוחות דרך החשבון שלהם אינם ספקי השירות שלנו)
 • אנחנו משתמשים במערכת לניהול יחסי לקוחות מקוון (CRM- customer relationship managment)
 • אנחנו משתמשים בספק שירות שינתח את השימוש של הלוחות בשירותים שלנו

דרך אגב, אנחנו עשויים להיות מחוייבים משפטית לשתף נתונים אישיים מסוימים עם רשויות ממשלטיות או עם גופים שלישיים.

האם הנתונים מועברים אל מחוץ לאזור הכלכלי האירופאי?

כן, אנחנו מעבירים את המידע אל מחוץ לאזור הכלכלי האירופאי.

ספק שירותי האינרטנט, שירותי הדוא״ל, כלי התמיכה, כלי הצ׳אט וספקים אנליטים שלנו יושבים בארצות הברית ובעלי תעודת (www.privacyshield.gov). עם ספק שירותי מערכת ה CRM שלנו, שגם ממוקם בארצות הברית, השלמנו חוזה עם סעיפים למופת. ספק שירותי התשלום שלנו ממקום בהולנד. אם אתה רוצה עוד מידע או תיעוד אודות אמצעי ההגנה המתאימים להעברה, אנא צור קשר באמצעות פרטי יצירת הקשר שבסוף מדיניות פרטיות זו.

אם אתה נמצא מחוץ לאזור הכלכלי האירופאי, בעת שאתה מקבל או מבקש גישה לנתונים האישיים של עצמך, הם מועברים אליך למטרת השלמת וביצוע ההסכם שיש לנו איתך או עם החברה שלך.

כמה זמן אנחנו מאחסנים את הנתונים האישיים?

אנחנו מאחסנים את הנתונים האישיים שבחשבון כל עוד יש חשבון רשום אצלמו ועד שנתיים לאחר מכן. הנתונים האישיים בניהול הפיננסי שלנו מאוחסנים לתקופה של מקסימום 7 שנים. השיחות שלנו מאוחסנות למשך מקסימום 7 שנים. קוקיז (Cookie ID) מאוחסנים למשך 12 חודשים.

דרך אגב, אנחנו עשויים להצטרך לאחסן את הנתונים האישיים לתקופה ארוכה יותר, לדוגמה אם זה נחוץ להליכים משפטיים, או מחויבויות משפטיות שהוטלו עלינו.

אילו זכויות יש לך?

בהתאם לאסדרה הכללית להגנה על מידע (GDPR), יש לך את הזכויות הבאות לגבי הנתונים האישיים שלך:

 • לבקש גישה ועותק של הנתונים האישיים;
 • לבקש מידע בנוגע לאופן בו אנחנו מעבדים את הנתונים הפרטיים שלך;
 • לתקן מידע שגוי;
 • להשלים נתונים אישיים שלא הושלמו, בהתחשב במטרות לעמנם הם נאספו ו/או היו בשימוש;
 • במקרים מסויימים, למחוק את הנתונים האישיים שלך;
 • במקרים מבויימים, שהנתונים האישיים שלך יוגבלו;
 • במקרים מסויימים, להתנגד לשימושים מסויימים בנתונים האישיים שלך;
 • אם נתת את הסכמתך, לבטל את הסכמתך, ללא השפעה על חוקיות העיבוד הקודם שהתבסס על הסכמתך;
 • אם סיפקת או יצרת בעצמך את הנתונים האישיים והעיבוד מבוסס על הסכמתך או על המסקנה ו/או על ביצוע ההסכם איתך, והנתונים האישיים מעובדים באמצעים אוטומטיים: לקבל את הנתונים האישיים שלך בצורה מובנית, בפורמט נפוץ וקריא באמצעות מכונה, ולקבל את הזכות להעביר נתונים אלה לבקר אחר;
 • להגיש תלונה עם הרשות המוסמכת להגנת נתונים.

במקרים מסויימים אנחנו עשויים להיות רשאים לסרב לבקשתך. במקרה זה נעדכן אותך בסיבות לסירוב. לא נוכל לבצע את ההסכם איתך אם אין לנו את הנתוניים האישיים הדרושים, וגם על זה נעדכן אותך.

אם יש לך שאלות, בקשות, או טענות על הנתונים אישיים שלך, אנא השתמש בפרטים ליצירת קשר שלהלן.

איך ליצור איתנו קשר

אם יש לך שאלות, בקשות או תלונות על מדיניות פרטיות זו או על הנתונים האישיים שלך, אנא צור איתנו קשר ב:

Easy LMS B.V.
Oude Delft 48
2611 CD Delft 
The Netherlands
+31 15 790 00 12
info@easy-lms.com

שינויים למדיניות פרטיות זו

מסמך זה עודכן לאחרונה ב-24 לפברואר 2021.

אנחנו שומרים את הזכות לעדכן את מדיניות פרטיות זו. נעדכן אותך בשינויים חשובים למידניות הפרטיות על ידי שליחת התרעה דרך האתר.

מתחילים עוד היום!

הצטרפו למיליון משתמשים ונסו את הכלי האדיר שלנו.

התחלת גרסת ניסיון חינם